Mga Sintomas ng Gonorrhea + 7 Natural na Mga Paraan Para Magamot Ang Gonorrhea!

Ayon sa World Health Organization, tinatayang mahigit 78 milyon katao ang may sakit na gonorrhea. Ang gonorrhea ay isang sakit na ipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik na sanhi ng isang uri ng bacteria na kumakalat sa ari, puwet at bibig ng isang indibidwal na nahawa nito. Sa panganganak, maaaring mahawa ng isang ina na may gonorrhea ang kanyang sanggol. Pag-uusapan…

magbasa