in

Gamot Sa Pantal: Eksema, Diaper Rash at Dengue


ad

Naghahanap ka ba ng gamot sa pantal? Basahin mo ang artikulong ito.

Ang mga pantal o rashes ay hindi matatawag na isang uri ng sakit. Ito ay isang uri ng sintomas ng sakit sa balat na parating kasama ng pamamaga at pag-iba ng kulay ng balat.

Natural ang pamamantal sa mga taong may eksema o alipunga. Ang pamamantal ay dulot ng mga impeksyin tulad ng fungi, bakteriya o virus.

May mga gamot sa pamamantal na nabibili sa botika na hindi na kilangan ng riseta ng doktor. Ngunit, laging tandaan na ang pamamantal na hindi umaalis sa loob ng ilang araw at hindi mo maipaliwanag kung ano talaga ang sanhi, kailangan mo nang kumonsulta sa doktor.

Dahilan ng pamamantal: eksema

Ang isa sa mga pinakadahilan ng pagkakaroon ng pantal ay ang eksema. Ang eksema ay isang uri ng pamamantal na kung saan ito ay mapula at tuyo. Ang mga pantal ng eksema ay nawawala at bumabalik depende sa ilang mga salik may kaugnayan sa kalusugan ng pasyente. Ang eksema ay hindi nakakahawa subalit ito ay natural lamang sa mga taong may hika, sinusitis, allergic rhinitis o sensitibong balat. Maaaring palalain ng sobrang init ng panahon at malabis na pagpapawis ang pamamantal. Dahil sa pagkairita ng balat, ang mga pantal ng eksema ay maaaring kumalat sa balat.

Lumamala ang pamamantal dahil sa:

 • Sedang damit
 • Grasa
 • Langis
 • Ilang partikular na gamot
 • Matatapang na sabon
 • Sobrang pagkamot
 • Stress o kaigtingan, depresyon

Ang paggamot sa eksema ay naka tuon sa pag-alis ng mga sintomas kagaya ng pamamaga, pangangati at pamamantal.

Eksema: pangangalaga sa bahay

Panatilihing malinis ang katawan sa pamamagitan ng regular na pagpaligo. Makakapagpapaalis ng pamamaga at pangangati ang pagpaligo ng maligamgam na tubig.

Huwag gumamit ng sabon na may detergent. Gumamit ng banayad na sabon na may moisturizer. Makabibili ng mga sabon na ginagawa para sa may maselang balat.

Maglagay ng moisturizer pagkatapos maligo upang sa ganun ay maibalik ang nawalang moisture sa balat.

Iwasan ang pagsusuot ng masisikip at nakakagasgas na mga damit. Masmakakabuti na magsuot ng maluluwang at komportableng damit.

Kapag maglalaba ng damit, gumamit ng sabong banayad, na walang halong pabango. Siguraduhing nabanlawan ng maayos ang damit bago patuyuin.

Kung nakapagkunsulta ka na sa doktor at nakitang may impeksyon ka sa balat, gamutin ang impeksyon ayon sa tagubilin ng doktor.

Kung nakararamdam ka ng matinding pangangati sa malaking bahagi ng iyong katawan. Maaari kang uminom ng antihistamine tulad ng Benadryl upang mabawasan ang pangangati. Subalit tandaan, ang pag-inom ng Benadryl ay nakasasama kung ikaw ay may glaucoma o may problema sa prostate.

Kumunsulta ulit sa doktor kung hindi maalis-alis ang mga sintomas ng eksema sa loob ng isang linggo.

Bumisita agad sa inyong doktor kung makita ang alin man sa mga sumusunod na kalagayan:

 • Di pagbuti o paglala ng pamumula at pamamantal sa balat
 • Pagtutubig ng mga pantal
 • Pagkakaroon ng lagnat kung may pamamantal sa balat

Dahilan ng pamamantal: Diaper rash

Ang diaper rash ay isang karaniwan na sakit sa balat na tumutubo sa may diaper area. Ang pamamantal na dulot nang pagsusuot ng diaper ay madalas na nangyayari sa mga batang hindi pa dalawang taon ang edad. Nangyayari din ito sa mg taong paralisado na gumagamit ng adult diaper.
Halos lahat ng mga sanggol na gumagamit ng diaper ay nagkakaroon ng diaper rash sa unang tatlong taon ng kanilang buhay. Ito ang panahon kung saan ginugugol ng bata ang kanyang panahon sa pag-upo. Ang pagtatae ng bata ay nagpapalala ng diaper rash.

Mga sintomas ng pantal dahil sa diaper

Madaling malaman kung ang iyong sanggol ay may diaper rash. Ang mga pantal ay makikita sa may diaper area.

Namumula at namamaga ang balat. Ang mga pantal ay maaaring kumalat sa puwet at sa masilang parte ng katawan ng baby. Ito ay maaaring umabot hanggang sa mga singit ng bata.

Pangalaga sa mga pantal na dala ng pagsusuot ng diaper

Ang wastong pangangalaga sa balat na may diaper ay ang pikaepektibong solusyon para sa diaper rash. Ang mga sumusunod na mga gawain ay makakatulong upang mabawasan o mapabilis ang paggaling ng diaper rash.

 • Palitan ang diaper ng mas madalas sa normal
 • Ang balat na may pamamantal ay dapat hugasan ng banayad na sabon at patuyuin sa hangin
 • Huwag munang isuot ang diaper matapos hugasan ang mga pantal. Patuyuin ang balat sa hangin sa loob ng isang oras o higit pa.
 • Iwasan ang paggamit ng mga baby wipes dahil ito ay naglalaman ng alcohol na maaaring makapagpalala ng pantal. Hugasan si baby gamit ang tubig.
 • May mga pagkain na maaaring makapagpalala ng pantal. Iwasan ang ganitong mga pagkain hanggang sa mawala ang pamamaga
 • Kung ang pantal ay dahil sa allergy, itigil ang paggamit ng bagong sabon
 • Kung ang pamamantal ay dahil sa impeksyon, ito ay maaaring gamutin ng over the counter na mga ointment.

Dahilan ng pamamantal: Allergy sa gamot

Halos sa mga reseta ng gamot ay maaring maging sanhi ng pantal bilang isang side effect at kadalasan sa mga ito ay “exanthematous drug eruptions” na ang ibig sabihin ay isang malawak na pantal na may kasamang pananakit ng ulo at lagnat. 

Ang uri ng pantal na ito ay lumalabas sa loob ng 2 linggo na may kulay rosas na pula na spot, matatag o mataas at posibleng sumali sa patches. Ang ganitong klaseng pantal ay isang indikasyon ng hypersensitivity. 

Dahilan ng pamamantal: Dengue

Ang dengue ay isang uri ng sakit na dala ng lamok. Kung ito ay hindi maaagapan maari itong ikamatay ng tao.

Ang mataas na lagnat at pamamantal o rashes sa buong katawan ang isa sa mga pangunahing tanda ng sakit na ito.

Kaya kung ang iyong anak o mga kasama sa bahay ay may lagnat at namamantal, pumunta na agad sa pinakamalapit na hospital o emergency room.

Kung ikaw ay nagdududa na biktima ka ng dengue, suriin mo ang mga pantal na lumalabas sayo. Ang mga pantal na dala ng dengue ay lumalabas tatlo hanggang apat na araw pagkatapos na ikaw ay unang makadama ng lagnat: lagnat na nawawala sa loob ng isa o dalawang araw ngunit bumabalik lamang.

Ang pamamantal ay unang lilitaw sa mukha, na maaaring mapula-pula at patse patse ngunit hindi kumikirot o kumakati.

Ang ikalawang yugto ng pamamantal ay lilitaw sa may likod, kakalat sa mukha at sa mga paa. Ito ay maaaring magtagal ng dalawa hanggang tatlong araw.

Ang pagkakaroon ng mga pantal ay isang pangkaraniwang sakit. Tandaan, kung hindi mo maipaliwanang ang dahilan ng pamamantal, magtanong agad sa doktor para sa maaasahang payo at gamot.


ad

Written by Dr. Joshua Margallo

Residency training in UP-PGH Department of Family & Community Medicine Graduated from Matias H. Aznar Memorial College of Medicine, Cebu City in 1989. As a general practitioner I see my patients in a holistic approach and coordinate a referral to other specialists when needed. Additional services I offer are: family counseling, health and wellness promotion and preventative medicine.

Mga Dapat Mong Malaman tungkol sa Lamig sa Likod

Ang 10 Pangunahing Sintomas Ng Sakit Sa Puso