Pulmonya – Mga Bagay Na Dapat Mong Malaman

Ano ang pulmonya? Ang pulmonya ay isang matinding impeksyon sa baga na nagdudulot ng pamamaga nito. Ang impeksyong ito ay nagsisimula sa mga alveoli o sacs ng baga na napupuno ng tubig o nana. Ang alveoli ang daanan at napupuno ng hangin kapag tayo ay humihinga. Kaya kapag may pulmonya ang isang tao, nahihirapan siyang … Ipagpatuloy ang pagbabasa Pulmonya – Mga Bagay Na Dapat Mong Malaman More