Sakit sa Likod: Ano ang mga Dahilan ng Pananakit ng Likod?

Ang pananakit ng likod ay isa sa pinaka-karaniwang dahilan ng pagpunta ng mga tao sa doktor o ng pagiging wala sa trabaho. Ito rin ang itinuturong pangunahing dahilan ng pagiging baldado sa buong mundo. Karamihan sa mga tao ay nakaranas na ng pananakit ng likod isang beses sa kanilang buhay.

Ang maganda, may magagawa ka para makaiwas o maibsan ang pananakit ng likod na iyong nararanasan. Kapag ang mga pamamaraan upang makaiwas sa sakit sa likod ay hindi umubra, may mga magagawa ka kahit nasa bahay ka lang. May mga ehersisyo ring pwede mong gawin na mag aalis ng iyong sakit sa likod sa loob lamang ng ilang linggo. Ang pag-oopera ay hindi gaanong kailangan para gamutin ang pananakit ng likod.

Mga sintomas ng sakit sa likod

Masakit na ang iyong likod? Naglista kami ng karaniwang mga sintomas ng pananakit ng likod:

 • Masakit na mga kalamnan
 • Ang sakit ay umaabot sa mga paa at binti
 • Hindi mo lubusang maigalaw ang iyong katawan
 • Sakit na parang sinasaksak o binabaril

Sakit sa likod: Kailan dapat bumisita sa doktor

Karamihan sa mga kaso ng masakit na likod ay kusang nawawala sa pamamagitan ng home treatments at pangangalaga sa sarili, kadalasan ay sa loob lamang ng dalawang linggo. Kung hindi, kailangan mo nang sumangguni sa iyong doktor.

Sa ilang mga pagkakataon, ang pananakit ng likod ay maaaring palatandaan ng isang seryosong sakit. Magkonsulta sa doktor kung ang pananakit ng likod ay:

 • Nagiging dahilan ng iyong kahirapan sa pagdumi o pag-ihi
 • May kasamang lagnat
 • Dahil sa pagkahulog, palo sa likod o ibang uri ng injury sa likod

Kumunsulta rin sa doktor kung ang sakit sa likod ay:

 • Malala at hindi gumagaling kahit na ipahinga
 • Kumakalat sa isa o dalawang paa, lalo na kung ang sakit ay umaabot sa tuhod
 • Dahilan ng panghihina, pangmamanhid o mga tusok-tusok sa mga paa
 • May kasamang biglaan at bhindi maipaliwanag na pagbagsak ng timbang

Makipagkita rink ay dok kung nagsimula ka nang makaramdam ng pananakit ng likod sa unang pagkakataon sa edad na 50, o kung ikaw ay nagkakanser na, osteoporosis, gumamit o gumagamit ng steroid, droga o alak.

Sanhi ng pananakit ng likod

Ang sakitb sa likod ay maaaring biglang maramdaman at maaaring magtagal ng anim na linggo pababa, na maaaring dahil sa isang pagbagsak o pagbubuhat ng mabigat, ito ay tinatawag na acute back pain. Ang pananakit ng likod na mas matagal sa tatlong buwan o chronic back pain ay hindi gaaanong pangkaraniwan kumpara sa acute back pain.

Ang pananakit ng likod ay nabubuo ng walang partikular na sanhi na maaaring tukuyin ng doktor sa pamamagitan ng mga pagsusuri. Ang mga kundisyong maaaring iugnay sa pananakit ng likod ay ang mga sumusunod:

Pagkapunit ng mga kalamnan o litid. Ang paulit ulit na pagbubuhat ng mabigat ay maaring makasira sa mga kalamnan at mga litid sa gulugod o spine. Kung ikaw ay may mahinang kalusugan, ang paulit-ulit na pagbubuhat ng mabibigat at maaaring magdulot ng paninigas ng mga kalamnan.

Pamamaga o pagkasira ng disk. Ang disk ay nagsisilbing pampalambot sa pagitan ng mga buto ng iyong spine. Ang malambot na sangkap na nasa disk ay maaaring mamaga o masira at magbigay ng hindi kinakailangan diin sa mga ugat. Pero, maaari ka ring magkaroon ng namamagang disk na hindi ka nagkakaroon ng pananakit ng likod. Ang sakit sa disk ay kadalasang nakikita kapag ikaw ay sumailalim sa spine X-ray dahil sa ibang mga dahilan.

Arthritis. Ang osteoarthritis ay maaaring makaapekto sa ibabang bahagi ng likod. Ang ilang mga kaso ng arthritis sa spine ay nauuwi sa pagkipot ng butas sa gitna ng spinal cord, ito ay ang kundisyon na kung tawagin ay stenosis.

Abnormalidad sa buto. Ang pananakit ng likod ay maaaring maramdaman kapag ang iyong spine o gulugod ay nakabaluktot sa hindi pang karaniwang paraan. Ang scoliosis, isang sakit na kung saan ang iyong spine ay nakakurba papuntang gilid, ito ay maaari ring maging sanhi ng pananakit ng likod. Ito ay nangyayari lamang kung malala ang scoliosis.

Osteoporosis. Ang mga buto sa likod ay maaaring magkaroon ng maliliit na fracture kung ang buto ay maging marupok dahil sa kakulangan sa calcium.

Panganib na magkaroon ng sakit sa likod

Kahit sino ay maaaring magkaroon ng sakit sa likod, kahit ang mga bata at teenager. Ang mga dalubhasa ay patuloy sa kanilang mga pananaliksik sa kung ano ang talagang sanhi ng pananakit ng likod. Subalit, may mga salik din nagpapalala ng posibilidad na ikaw ay magkaroon ng sakit sa likod. Narito ang ilan sa mga salik na iyan.

Edad. Ang pananakit ng likod ay karaniwan sa mga nagkakaedad, nagsisimula ito sa edad na 30 o 40.

Kakulangan sa ehersisyo. Ang mahina at hindi ginagamit na mga kalamnan sa likod ay maaaring maging sanhi ng pananakit ng likod.

Labis na timbang. Ang labis na katabaan at bigat ay maaaring maging sanhi ng sakit sa likod.

Mga sakit. Ang ilang uri ng sakit tulad ng arthritis at cancer ay maaaring makadagdag sa pananakit ng likod,

Hindi tamang pagbubuhat. Ang pagbubuhat gamit ang likod hindi ang mga binti ay maaaring mauwi sa pananakit ng likod.

Paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay humahadlang sa mga sustansiya na makarating sa disk na nasa likod.

Mga dapat tandaan bago bumisita sa doktor

Kung ang pananakit ng likod ay magtagal ng ilang araw at wala kang nakitang pagbabago, kailangan mong makipagkita sa iyong doktor. Narito ang ilang impormasyon na maghahanda saiyo sa pagbisita sa doktor.

Isulat moa ng pangunahing personal na mga impormasyon, tulad ng mga mental o emosyonal na mga stressor na nakakaapekto sa buhay mo.

Ilista ang medikal na mga impormasyon, tulad ng uri ng panggagamot at doses nito. Isama mo na rin ang mga vitamins at food supplements na iyong ininom o iniinom.

Tandaan mo rin ang pinakahuling injury na iyong natamo.

Magsama ng kapamilya o kaibigan sap ag paycheck-up. Maaaring matandaan ng iyong kasama ang mga bagay na maaari mong makaligtaan.

Isulat ang mga katanungang gusto mong itamong sa doktor. Para sa pananakit ng likod, maaaring kasama sa mga tanong ang mga sumusunod:

 • Ano ang dahilan ng aking sakit sa likod?
 • Kailangan ko bang magpasuri?
 • Anong uri ng paggamot ang maaari mong irekomenda?
 • Kung may irinerekomenda kang gamot, ano ang mga posibleng side effects?
 • Meron akong iba pang sakit, paano ko ito sabay na gagamutin?
 • Maaari ko bang gamutin ang aking sarili?
 • Ano ang aking magagawa para maiwasan ang pagpabalik balik ng sakit sa likod?

Gaano kapaki-pakinabang ang artikulong ito?

KATULAD NA MGA ARTIKULO