in

Trangkaso: Ano Ang Sintomas Ng Trangkaso?


ad

Dito sa Pilipinas, halos lahat ng buwan ay panahon ng trangkaso. Kaya kung ayaw mong maperwisyo dahil sa pagkakaroon nito, dapat mong gawing pangunahing tunguhin ang makaiwas sa pagkakaroon ng trangkaso. Ayon sa mga doktor, ang trangkso ay naipapasa sa pamamagitan ng mga droplets ng laway na humahalo sa hangin kapag bamahin o umubo ang isa na may trangkaso. Maaari ring mahawakan mo ang mga bagay na natalsikan ng droplets. Kung malalaman mo ang mga pangunahing sintomas ng trangkaso, maiiwasan mong maipasa ito sa iba. Tutulungan ka rin nitong gamutin ang trangkaso bago pa man ito maging malala.

Ano ang sanhi ng trangkaso?

Gusto mo bang makaiwas sa trangkaso? Ang pangunahing paraan para makaiwas dito ay ang pagkakaroon ng tamang kaalaman sa kung ang sanhi nito.

Ang trangkaso ay iba naman sa sipon. May 100 mga virus na maaaring maging sanhi ng sipon, pero ang trangkaso ay dulot ng influenza virus type A,B, at C.

Ang type A at B na virus ay nagdudulot ng epidemya ng trangkaso. Ang type C naman ay sanhi ng banayad na trangkaso na may mahinang mga sintomas. Bagaman ang pagpapa-bakuna ay makatutulong na maiwasan ang mga sintomas na dala ng type A at B, walang bakuna para sa type C na trangkaso.

Ang trangkasong type A ay matatagpuan din sa mga hayop tulad ng mga pato, manok, baboy, balyena, kabayo at iba pa. Ang type B na trangkaso ay nakakaapekto lamang sa mga tao.

Paano ito nakahahawa? Ang trangkaso ay isang sakit na lubhang nakakahawa. Maaari kang mahawa kapag mahawakan mo ang isang bagay na naubuhan o nabahinan ng isang taong may trangkaso.

Pwede mong mahinga ang virus o makakuha nito sa pamamagitan ng pakikipaghalikan. Pwede kang mahawa nito kapag nakahawak ka sa mga bagay na nalagyan ng laway tulad ng mga kubyertos sa pagkain, doorknob, remote ng TV, keyboard ng computer at telepono.

Ang virus ay makapapasok sa katawan kung hahawak ka sa ilong, mga mata o bibig mo.

Pag usapan natin ang ilan sa mga sintomas ng trangkaso na maaaga mong mapapansin.

Ano ang mga sintomas ng trangkaso?

Biglaan at matinding pagkahapo. Ang pagkapagod ay iba naman sa pagkahapo. Ang biglaan at matinding pagkahapo ay isa sa pinakamaagang sintomas ng trangkaso. Ito ay isang babala bago pa man lumabas ang iba pang mga sintomas. Ang pagkahapo ay isa ring sintomas ng sipon subalit mas malala ang pagkahapo na dala ng trangkaso. Kapag napansin mo na ikaw ay biglaang naghina at ang iyong unti-unting pagkapagod ay nakakasagabal na sa mga gawain mo, ang iyong katawan ay malamang na naghahanda para labanan ang trangkaso.

Pananakit ng katawan at panglalamig. Ang pananakit ng katawan at panglalamig parehong sintomas ng sipon at ng trangkaso. Kung ikaw ay may trankaso, malamang na mapagkamalan mong ang pananakit ng iyong katawan ay bunga lamang ng iyong workout. Ang pananakit ay maaari mong madama kahit saan sa katawan mo, lalo na sa ulo at sa mga paa. Ang panlalamig ay kadalasang kasama ng pananakit ng katawan o maaring kasunod nito. Ang trankaso ay siyang dahilan ng pananakit ng katawan bago ka pa man magkaroon ng lagnat.

Ubo. Ang hindi maalis-alis na ubo ay isang sintomas ng sakit, ito ay maaari ri ng palatandaan ng trangkaso. Ang virus na sanhi ng trangkaso ay maaaring maging sanhi ng ubo na may kasamang paninikip ng dibdib. Sa panahon na ikaw ay may trangkaso, ikaw ay maaaring umubo na may kasamang plema o sipon, ngunit bihira ito bilang maaagang sintomas ng sipon. Isangguni sa doktor kung ang iyong plema ay may kulay. Palaging takpan ang bibig kapag umuubo. Tutulong ito saiyo na hindi na maikalat ang sakit.

Pamamaga ng lalamunan. Ang pag-ubo na dala ng trangkaso ay maaring mauwi sa pananakit at pamamaga ng lalamunan. Sa maaagang bahagi ng trangkaso, maaaring maramdaman mong makati at masakit ang lalamunan mo. Maaari ding masakit ang paglunok mo ng inumin o pagkain. Kung namamaga ang iyong lalamunan, asahan mong lalala pa ito habang dumadaan ang mga araw na ikaw ay may trangkaso. Uminom ng tsaa, mainit na sabaw at tubig para maaalis ang pamamaga.

Lagnat. Ang pagkakaroon ng lagnat ay isang palatandaan na linalabanan ng iyong katawan ang impeksyon na dala ng trangkaso. Bagaman ang lagnat ay isa sa mga maaagang palatandaan ng trangkaso, hindi lahat ng may trangkaso ay nilalagnat. Maaari ka ring lamigin may lagnat ka man o wala. Ang ibuprofen ay isang mabisang gamot sa lagnat na dala ng trangkaso, subalit hindi ito gamot sa mismong sanhi ng pagkakaroon ng lagnat.

Pananakit ng tiyan. Ang pananakit ng ulo, pamamaga ng lalamunan at paninikip ng dibdib ay mga maagang sintomas ng trangkaso. May ilang virus na sanhi ng trangkaso ang nagiging dahilan ng pagtatae, pagsusuka at pananakit ng tiyan.

Sangayon sa mga dalubhasa, ang mga sintomas ng trangkaso na nararamdaman sa tiyan ay mas pangkaraniwan sa mga bata kumpara sa mga nasa hustong gulang na. Ang dehydration ay isang mapanganib na komplikasyon ng pagtatae at pagsusuka. Kung napapansin mong ganito ang sintomas ng trangkaso ng anak mo, dapat mo siyang painumin ng electrolytes para maiwasan ang dehydration.

Sintomas ng trangkaso: kailan ba dapat pumunta sa doktor?

Ang trangkaso ay isang sakit na lumalala, ang sintomas nito ay lulubha bago ito mawala. Iba-iba ang epekto ng virus sa bawat tao. Karagdagan pa, ang iyong pangkalahatang kalusugan ay may kauganayan sa mga sintomas na iyong mararamdaman. Narito ang ilan sa mga sintomas ng trangkaso na dapat mong ikabahala at itawag sa doktor.

  • Paninikip ng dibdib
  • Kahirapan sa paghinga
  • Pagiging kulay asul ng balat at labi
  • Matinding dehydration
  • Pagkahilo
  • Pabalikbalik na lagnat

Ano ang gamot sa trangkaso?

Kadalasan, pahinga at pag-inom ng maraming tubig lamang ang kailangan mo para magamot ang iyong trangkaso. Pero sa ilang mga pagkakataon, ang iyong doktor ay maaaring magbigay ng antiviral na gamot. Kung maibigay saiyo ang gamot na ito bago pa man lumala ang mga sintomas mo, maaari nitong paiksiin ang iyong pagkakasakit at makakaiwas ka sa mga malulubhang komplikasyon.

Tandaan, ang pag-inom o pagpapaturok ng gamot sa trangkaso ay may dalang mga side effects, tulad ng pagkahilo at pagsususuka. Ang mga epektong ito ay mababawasan kapag ininom mo ito kasabay ng pagkain.

Paano ba maiiwasan ang trangkaso?

Ang mga dalubhasa sa trangkaso ay nagmumungkahi na magpaturok ng bakuna sa trangkaso kada tan ang mga taong anim na buwan ang edad pataas.

Ang bakuna laban sa trangkaso ay magbibigay ng proteksiyon laban sa tatlo o apat na uri ng flu virus na kadalasang tumatama sa mga tao. Ito ay ibinibigay sa pamamagitan ng injection.

Ang bakuna laban sa trangkaso ay hindi 100% epektibo, kaya kailangan mo pa ring gumawa ng mga hakbang para mabawasan ang pagkalat ng trangkaso at pagkakahawa dito.

Ugaliin ang paghugas ng kamay. Ang tama at madalas na paghugas ng kamay ay isang epektibong paraan para makaiwas sa mga impeksyon. Gumamit ng alcohol o hand sanitizer kung hindi ka makakuha ng tubig at sabon sa lugar na pinuntahan mo.

Takpan ang bibig pag bumabahin o umuubo. Para hindi makontamina ang mga kamay, umubo o bumahin sa tissue paper o sa panyo.

Mag iwas sa matataong lugar. Madaling kumalat ang trangkaso sa mga lugar kung saan nagtitipon tipon ang mga tao. Sa pamamagitan ng pag iwas sa matataong lugar tuwing mauuso ang trangkaso, binabawasan moa ng posibilidad na makakuha ka ng impeksyon. Kung ikaw ay may sakit, manatili ka sa loob ng bahay sa loob ng 24 oras para mabawasan ang posibilidad na mahawa moa ng iba sa trangkasong dala mo.

Bakuna sa trangkaso: Saan ako makapagpapabakuna?

Karamihan sa mga clinic ng doktor ay maaaring magbigay ng bakuna laban sa trangkaso. Maaari ka ring makakuha ng bakuna sa mga sumusunod:

  • Mga pharmacy
  • Health center
  • Clinic sa mga paaralan

Ang ilan sa mga kumpanya at mga paaaralan ay nagbibigay din ng ganitong mga bakuna. Maraming mga LGU ang namimigay ng libreng bakuna habang papalapit na ang panahon na uso ang trangkaso.

Bakuna sa trangkaso para sa mga bata: Ano ang dapat mong malaman?

Taun-taon daan-daang libong mga bata sa buong mundo ang nahahawa ng trangkaso. Ang iba sa mga kaso nito ay malala kaya kailangan ang pagka-confine sa ospital, ang iba ay nauuwi sa kamatayan.

Ang mga bata na may may trangkaso ay mas nanganganib kaysa sa mga matatanda na may trangkaso. Halimbawa, ang mga batang wala pang limang taong gulang ay mas malamang na dalhin sa ospital dahil sa mga sintomas ng trangkaso. Ang malalang mga sintomas ng trangkaso at mga kumplikasyon nito ay mas madalas sa mga bata na wala pang dalawang taon.

Kung ang iyong anak ay may hika o diabetes, ang trangakaso ay maaaring maging malala. Pumunta sa doktor kung ang anak mo ay kinakikitaan ng mga sintomas ng trangkaso.

Ang pinakamabisang paraan para makaiwas ang iyong anak sa pagkakaroon ng trangkaso ay ang pagpapabakuna. Pabakunahan ang iyong anak laban sa trangkaso taon-taon. Maaaring magrekomenda ang doktor ng bakuna sa mga sanggol mula anim na buwan.

May ilang mga bata mula anim na buwan hanggang walong taon ang nangangailangan ng dalawang dose ng bakuna. Kung ang iyong anak ay unang beses pa lamang na tatanggap ng bakuna, baka kailanganin niya ang dalawang dose nito.

Ang mga sanggol na wala pang anim na buwan ay masyado pang bata para bakunahan. Para maingatan sila laban sa trangkaso, siguraduhin na ang mga tao sa paligid niya ay nabakunahan laban sa trangkaso.

Links

Trangkaso.info – Sintomas at Gamot sa Trangkaso

Gamot sa Trangkaso na Mabisa at Mabilis Umepekto

Mga Dapat Mong Malaman Tungkol sa Trangkaso

Serpentina: Ang Halamang Gamot Para sa Diabetes, Sakit sa Puso, Sipon at Trangkaso


ad

Written by Dr. Joshua Margallo

Residency training in UP-PGH Department of Family & Community Medicine Graduated from Matias H. Aznar Memorial College of Medicine, Cebu City in 1989. As a general practitioner I see my patients in a holistic approach and coordinate a referral to other specialists when needed. Additional services I offer are: family counseling, health and wellness promotion and preventative medicine.

Ano Ang Mabisang Gamot Sa Pigsa?

Ano ang mga Sintomas at Gamot sa Migraine