Hulyo 29, 2020

Daily Archives

More stories

  • in

    Gamot sa Pulikat: Pangunang Lunas sa Pinupulikat

    Ang pulikat ay isang bigla, malakas at masakit na paghigpit o contraction ng isang partikular na kalamnan na maaaring magtagal ng ilang segundo hanggang ilang minuto. Ito ay kadalasang nararamdaman sa paa o mga binti. Ang pulikat sa binti ay tinatawag sa wikang ingles na “charley horse”. Ang nighttime leg cramps o pulikat na nangyayari […] More