Mga Sintomas ng Gonorrhea + 7 Natural na Mga Paraan Para Magamot Ang Gonorrhea!

Ayon sa World Health Organization, tinatayang mahigit 78 milyon katao ang may sakit na gonorrhea. Ang gonorrhea ay isang sakit na ipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik na sanhi ng isang uri ng bacteria na kumakalat sa ari, puwet at bibig ng isang indibidwal na nahawa nito. Sa panganganak, maaaring mahawa ng isang ina na may gonorrhea ang kanyang sanggol. Pag-uusapan…

magbasa

Ano Ba Ang Sintomas ng Tulo?

Ang tulo o gonorrhea ay isang nakahahawang sakit na maaaring makuha sa sekswal na pakikipagtalik sa taong may tulo. Ang tulo ay naipapasa rin ng mga inang may ganitong sakit sa kanilang mga sanggol habang ito ay ipinapanganak sapagkat ang tulo ay naisasalin sa pamamagitan ng mga tubig o fluid sa katawan. Lalaki ka man o babae, ikaw ay maaaring…

magbasa

Mga Dapat Mong Malaman Tungkol sa Sexually Transmitted Diseases

Isa sa mga pangunahing problema ng makamundong panahon ay ang patuloy na dumaraming kaso ng sexually transmitted diseases. Narito ang lahat mong kailangan para makaiwas sa pagkakaroon ng STD. Ano ang STD o sexually transmitted diseases? Ang sexually transmitted diseases ay isang uri ng impeksyon na karaniwang nakukuha o naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Naipapasa ang STD kapag walang proteksyon…

magbasa