in

Gamot Sa Ulcer: Mga Dapat Mong Malaman Tungkol Sa Ulcer


ad

Naghahanap ka ba ng mabisang gamot sa ulcer? Narito ang mga kasugutan na iyong hinahanap tungkol sa sakit na ulcer. Ano nga baa ng ulcer? Ang ulcer ay pagkaraniwang tawag sa pagsusugat ng ilang bahagi ng katawan. Ulcer ang pangkaraniwang tawag sa pagsusugat ng sikmura o small intestine. Ang ulcer sa tiyan ay napakasakit. Ito ay nangyayari kapag ang mucus membrane na nakabalot sa lining ng sikmura ay unti-unting maubos. Ang resulta: ang iyong sikmura o large intestine ay kakainin ng mga asido at enzymes na tmutnaw ng pagkain, kaya nasusugatan ang sikmura na nagdadala ng ulcer.

Ang totoo, ang ulcer sa tiyan ay nagagamot kung ito maaagapan at pagtutuunan ng tamang pansin. Subalit tandaan na ang ulcer sa tiyan ay nakamamatay kung ito ay ipagsasawalang bahala.

Ano ba ang sanhi ng ulcer?

Ang ulcer sa tiyan ay sanhi ng iba’t ibang salik o factors. Ang pagkawala ng natural na proteksyon ng bituka ay maaaring dahil sa mga sumusunod na kundisyon:

 • Impeksyon na dala ng bakteriya na Helicobacter pylori (H. pylori)
 • Pangmatagalang paggamit ng mga painkillers tulad ng ibuprofen, naproxen at aspirin
 • Sobrang asido sa sikmura o hyperacidity. Ang kondisyong ito ay maaaring namamana, dahil sa stress, paninigarilyo o sa mga pagkain

May ilang salik na maaaring maghantad sa atin sa sakit na ulcer tulad ng:

 • Paninigarilyo
 • Sobrang paginom ng alak
 • May kapamilya ka na nagkasakit na rin ng ulcer
 • Ikaw ay 50-anyos pataas

Ano ba ang mga sintomas ng ulcer?

Masasabi mo na ikaw ay may ulcer kung Makita mo ang sumusunod na mga sintomas. Tandaan na ang paghapdi ng sikmura ang pinaka-batayan ng pagkakaroon ng ulcer. Ito ay maaaring maramdam sa pagitan ng iyong dibdib at pusod at kadalasan nang lumalala tuwing ikaw ay gutom.

Narito ang iba pa sa mga sintomas:

 • Hindi maalis-alis na sakit
 • Pagbawas ng timbang
 • Ayaw mo nang kumain dahil sa sakit
 • Pagkahilo at pagsusuka
 • Hangin sa tiyan
 • Acid reflux
 • Heartburn
 • Ang sakit ay lumalala kapag ikaw ay kumakain, umiinom ng tubig o gamot sa acid

Makipag-usap sa doktor kung nararanasan moa ng alin man sa mga sintomas na ito. Ang mga sintomas ng ulcer ay maaaring hindi gaanong malala subalit ito ay maaaring maging seryoso kung ito ay pababayaan.

Paano ba sinusuri ang ulcer?

Ang pagsusuri at paggamot sa ulcer ay depende sa kung gaano ba kalala ang mga sintomas nito. Itatanong doktor ang mga sintomas na iyong nararamdaman at ang mga gamot na iyong ininom o kasalukuyang iniinom sa loob ng nakaraang mga linggo. Kung sa tingin ng doktor ay impeksyon ang sanhi ng iyong ulcer, maaari kang kunan ng sampol ng iyong dumi at suriin ito sa laboratoryo. Ikaw ay maaari ring ipasailalim sa endoscopy, isang pagsusuri na gingamitan ng mahaba ngunit manipis na tubo na ipapasok sa iyong bibig pababa para makita kung may sugat o anumang abnormalidad ang iyong bituka.

Ano ang gamot sa ulcer?

Ang sakit na ulcer ay ginagamot dipende sa kung ano ang mga sintomas nito. Karamihan sa mga kaso ng ulcer ay ginagamot sa pamamagitan ng mga irinesetang gamot. Sa ilang mga pagkakataon, operasyon ang irinirekomendang lunas sa sakit na ulcer subalit ito ay kinakailangan sa mga napakabihirang pagkakataon.

Mahalaga na gamutin agad ang ulcer, makipag-usap agad sa doktor pala malaman kung anong uri ng panggagamot ang kailangan mo. Kung ang iyong ulcer ay nagdurugo, baka kailanganin mo na magpa-confine sa hospital para mabigyan ka ng matatpang na anti-biotic. Malamang na kailanganin mo rin ang pagpasalin ng dugo.

Kung ang iyong sakit ay dala ng impeksyon, kailangan mo ng isang partikular na antibiotic na lalaban sa sakit mo. Kung hindi gaano malala ang mga sintomas, magrereseta si doc ng mga gamot laban sa mga sintomas tulad ng over-the-counter na antacid para maibsan ang pagkulo ng tiyan.

Ang mga sintomas ng ulcer sa tiyan ay mabilis mawala kapag uminom ka na ng gamot. Kapag unti-unti nang umalis ang iyong mga sintomas, ipagpatuloy parin ang gamutan. Ito’y lubhang kritikal lalo na kung impeksyon ang dahilan ng iyong ulcer. Dapat na tiyaking mamatay lahat ang mga mikrobyo na nagging dahilan ng pagkasugat ng iyong bituka. Sasabihan ka ng doktor na itigil na muna ang paninigarilyo at pag-inom ng alak, at anumang uri ng gamot at pagkain na nakapagpapalala ng mga sintomas ng ulcer.

Kailan ba kailangan ng pag-opera? Sa ilang mga pagkakataon kailangan ang pag-opera sa taong may ulcer kapag:

 • Pabalik-balik ang ulcer
 • Hindi gumagaling ang bituka
 • Patuloy na nagdurugo
 • Nasira na ang bituka o small intestine

Paano ba maiiwasan ang ulcer sa tiyan?

Ugaliin ang paghugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. Siguraduhing malinis ang pagkain at lutuin ito ng mabuti. Iwasan din ang pangmatagalang paggamit ng mga painkillers tulad ng naproxen, ibuprofen at aspirin dahil ito ay nakasisira ng bituka.

Baguhin din ang iyong paraan ng pamumuhay upang makaiwas sa sakit na ulcer. Kung ikaw ay umiinom ng maraming alak at naninigarilyo, itigil mo na ito. Subukan ding maging kalmado sa mga pagkakataong matensyon at nakaka-stress. Kung ugali mong magpalipas gutom, tandaan na ito ay nakadaragdag lamang sa acid na nasa iyong tiyan.


ad

Written by Dr. Joshua Margallo

Residency training in UP-PGH Department of Family & Community Medicine Graduated from Matias H. Aznar Memorial College of Medicine, Cebu City in 1989. As a general practitioner I see my patients in a holistic approach and coordinate a referral to other specialists when needed. Additional services I offer are: family counseling, health and wellness promotion and preventative medicine.

Gamot Sa Luslos: Mga Dapat Mong Malaman Tungkol sa Luslos o Hernia

Bato sa Apdo – Paano Malulunasan?