Ang 8 Pinakamahusay na Gamot sa Kuliti

Ang kuliti ay isang sakit na hindi gaanong nakakatakot at seryoso. Ngunit ang pagkakaroon nito ay maaaring maging lubhang nakakagagambala sa pang araw-araw na mga gawain.

Ano baa ng kuliti? Ang kuliti o stye ay isang namumulang pantal, kahawig ng tagyawat na maaaring tumubo sa labas o sa gilid ng talukap ng mata. May ilang pagkakataon na ang kuliti ay maaaring tumbo sa mismong loob ng talukap ng mata.

Ang talukap ng iyong mata ay naglalaman ng napakaraming oil glands, na maaaring matakpan ng dumi sa katagalan. Kung ang mga oil glands na ito ay mabarahan ng dumi, ang mga mikrobyo tulad ng bakterya ay maaring dumami sa loob. Ito ang pangunahing sanhi ng pagkakaroon ng kuliti.

Mga sintomas ng kuliti

Ang kuliti ay kadalasang may kasamang sakit at pamamaga, abnormal na pagluluha. Ang kuliti ay pangkaraniwang nawawala pagkaraan ng 7 – 10 araw gamit ang simpleng pangangalaga sa loob ng iyong bahay. Ang mga sumusnod ay ilan lamang sa maaari mong gawin kung ikaw ay nakakararanas ng sakit na kuliti.

Ang gamot sa kuliti

Maghugas ng kamay

Ang palagiang paghawak sa mata ng maruruming kamay ay maaaring magdala ng mga mikrobyo sa mata na maaarig magbara sa oil glands di kaya naman ay magpalala sa kuliti. Para makaiwas sa kuliti, ugaliin ang paghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig bago humawak sa mata.

Huwag tirisin ang butlig

Maaaring maging nakatutukso ang pagpisa sa kuliti, subalit ang paggawa niyan ay pwedeng maging dahilan ng mas malalang mga problema. Ang paglabas ng nana ay magpapakalat lamang ng impeksyon. Hayaang kusang umalis ang kuliti, di kaya naman ay pumunta sa inyong doktor para siya ang gumawa ng pagtaggal ng nana.

Gumamit ng malinis na tela

Basain ang malinis na tela ng maligamgam na tubig. Pigain ang tela para maalis ang sobrang tubig. Ilagay ang basang tela sa apektadong mata sa loob ng 5 – 10 minuto. Gawin ito tatlo hanggang apat na ulit bawat araw. Ang maligamgam na temperatura ay tutunaw sa nana ay tutulong na mawala ang kuliti sa natural na paraan.

Maging natural

Huwag maglagay ng make-up para itago ang kuliti. Ang paglalagay ng make-up ay magpapatagal lamang sa proseso ng paggaling sa kuliti. Malamang na makakuha ka rin ng mga mikrobyo sa mga kagamitan sa pagmimake-up na pwedeng magkalat ng impeksyon sa iyong kabilang mata. Kung ikaw ay gumagamit ng contact lense, mas mainam na gumamit muna ng normal na salamin para maiwasan ang pagkalat ng impeksyon dahil sa contact lense.

Gumamit ng baby shampoo

Ang paglinis ng iyong talukap-mata ay makatutulong na maiwasan ang pagkakaroon ng kuliti. Gumamit ng shampoo na pambata, ihalo sa maligamgam na tubig at ipahid sa talukap gamit ang cotton buds at banlawan ng maayos. Ito ay maaaring isagawa araw-araw.

Itapon ang lumang make-up

Ang mga lumang make-up ay maaaring pugad ng mga mikrobyo. Regular na hugasan ang mga brush at itapon ang mga make-up products na mahigit tatlong buwan nang ginagamit.

Gamitin ang teabag bilang hot compress

Imbes na gumamit ng tela, ikaw ay maaaring gumamit ng teabag bilang compress. Ang green tea ay makatutulong upang maalis ang pamamaga ng kuliti at mayroon din itong sangkap na pumapatay sa bakterya. Magpakulo ng tubig at ilagay sa tasa na may teabag na para bang ikaw ay gagawa ng tsaa na maiinom. Hayaan sa loob ng isang minute. Ilagay sa mata kapag ito ay medyo maligamgam na. Hayaan sa mata sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Gumamit ng magkaibang tea bag sa bawat mata.

Gamot pangtanggal ng sakit

Ang pag inom ng ibuprofen ay nakatutulong na maibsan ang sakit na dala ng kuliti. Sundin ang label ng bibilhing gamot para sa tamang dosage na dapat mong iumin.

Kailan ba dapat komunsulta sa doktor?

Kung ang kuliti ay mas lalo pang lumalaki at sumasakit, hindi mawala-wala sa loob ng ilang araw matapos gawin ang mga hakbang na nakalista sa itaas, dapat ka nang smangguni sa doktor. Kung minsan, ang kuliti ay kinakailangang tanggalin ng isang propesyonal. An iyong doktor ay maaaring mag riseta ng epektibong anti-biotic para sa kuliti.

Gaano kapaki-pakinabang ang artikulong ito?

KATULAD NA MGA ARTIKULO