in

Mga Sintomas ng Gonorrhea + 7 Natural na Mga Paraan Para Magamot Ang Gonorrhea!


ad

Ayon sa World Health Organization, tinatayang mahigit 78 milyon katao ang may sakit na gonorrhea. Ang gonorrhea ay isang sakit na ipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik na sanhi ng isang uri ng bacteria na kumakalat sa ari, puwet at bibig ng isang indibidwal na nahawa nito. Sa panganganak, maaaring mahawa ng isang ina na may gonorrhea ang kanyang sanggol.

Pag-uusapan natin sa artikulong ito ang lahat na kailangan mong malamang tungkol sa gonorrhea .

Ano ang sanhi ng gonorrhea?

Ang gonorrhea ay dala ng bacteria na Neisseria gonorrhoeae. Ito ay isang sakit na naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik na maaaring maging mapanganib kung hindi ito magagamot agad. Nahahawa ng bacteria ang urethra kapwa ng lalaki at babae at pinipinsala rin nito ang mucus membrane sa reproductive tract ng babae. Kasama na diyan ang fallopian tube, vagina, matrits at kuwelyo nito. Sa katulad na paraan, ang impeksyon ay maaari ring humawa sa puwet, lalamunan, mga mata at bibig kapwa ng lalaki at babae.

Tandaan:

Ang gonorrhea ay maaaring humawa sa iba pang bahagi ng katawan katulad ng puwet, lalamunan, mga mata at bibig kapwa ng lalaki at babae. Pwede rin itong maipasa ng nanay na may sakit sa kanyang sanggol sa proseso ng pagsilang.

Ang gonorrhea ay maaari ring kumalat sa dugo, na sanhi ng mas malalang mga problema. Dahil sa hindi naman nakararanas ng anumang sintomas ang marami, madali lang na mahawaan nito ang mga wala pang impeksyon . Ang pakikipaghalikan at oral sex, at ang vaginal o anal sex ay siyang mga paraan upang mahawa ng sakit na ito ang iba.

Sa panganganak, pwedeng maipasa ng nanay ang gonorrhea sa kanyang anak. Ito ay kadalasang nauuwi sa impeksyon sa mga mata. Pero tandaan, may iba pang mga impeksyon na maaaring madevelop sa sanggol. Kaya ang mga buntis ay dapat na masuri bagaman wala silang nakikitang anumang sintomas. Ang gonorrhea ay maaaring maging tahimik at walang sintomas sa loob ng maraming taon.

Ang gonorrhea ay nagagamot, bagaman ang bagong mga strain ng bacteria na sanhi nito ay patuloy na nagbabago, mas nagiging resistant sa antibiotic. Nangangamba ang mga mananaliksik sa patuloy na ebolusyon ng bacteria at sa kalagayan ng sakit na ito sa buong mundo. Para sa kanila, ang mga kaso ng  gonorrhea ay patuloy na lalala at magiging isang pang-globong epedemiya.

Ano ang mga sintomas ng gonorrhea?

Karamihan sa mga kaso, ang gonorrhea ay walang sintomas. At hindi tulad ng iba pang sakit na naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik, kung magpakita na ang sintomas nito ay malamang na kumalat na ang impeksyon sa iba’t ibang bahagi ng katawan. Ang mga sintomas ng gonorrhea ay maaaring maging magkaiba sa mga lalaki at babae dahil sa pagkakaiba ng mga bahagi n gating reproductive system.

Sinasasabi ng mga mananaliksik na kung lumitaw na ang mga sintomas ng gonorrhea, malamang na 10 hanggang 14 araw na ang nakalilipas mula ng ikaw ay mahawa ng sakit. Para sa mga babae at lalaki, ang unang palatandaan ng gonorrhea ay ang pagbabago sa dalas ng iyong pag-ihi, masakit o mahapding pag-ihi, at malabong ihi.

Mga palantandaan at sintomas ng gonorrhea sa mga lalaki:

 • Masakit na pag-ihi
 • Nana sa ari
 • Pamamaga at pananakit ng bayag

Mga palantandaan at sintomas ng gonorrhea sa mga babae:

 • Masakit na pag-ihi
 • Pagdurugo ng ari matapos ang pakikipagtalik
 • Pagdurugo kahit hindi naman panahon ng regla
 • Masakit na pakikipagtalik
 • Pananakit ng tiyan at balakang
 • Pagdami ng discharge

Kapag ang gonorrhea ay kumalat na sa ibang bahagi ng katawan, kapwa ang mga lalaki at babae na meron nito ay makararanas ng sumusunod na mga sintomas:

 • Pagiging sensitibo sa liwanag, pananakit at pagkakaroon ng discharge sa mata. Ito ang pangunahing palatandaan ng impeksyon sa mata na dala ng gonorrhea sa mga sanggol
 • Pamamaga ng lalamunan at kulani
 • Pangangati, paglabas ng nana at dugo sa puwet tuwing dumudumi kapag ang gonorrhea ay nasa rectum
 • Ang gonorrhea ay maaaring humawa sa mga kasukasuan. Ito ay tinatawag na septic arthritis. Ang mga kasukasuan ay maaaring mamaga at sumakit ng napakatindi.

Sinu-sino ang mga posibleng mahawa ng gonorrhea?

Ang lahat na mga gawang pakikipagtalik na nasasangkot ang bibig, ari, o puwet ay maaaring maging dahilan ng pagkalat ng gonorrhea.

Narito ang ilan sa mga nagpapataas  ng posibilidad na ikaw ay mahawa ng gonorrhea:

 • Bagong sexual partner
 • May sex partner na nakikipagtalik sa maraming kapartner
 • Pagkakaroon ng maraming sekswal na relasyon
 • Hindi paggamit o maling paggamit ng condom
 • Karelasyon na may dati nang sakit na nakuha sa pakikipagtalik
 • Pag-abuso sa alak
 • Paggamit ng droga
 • Kung ikaw ay nasa edad 15 hanggang 24 taong gulang
 • Dati nang nagkaroon ng gonorrhea

Paano ginagamot ang gonorrhea?

Para matukoy na gonorrhea ang sakit mo, ang pinaka karaniwang paraan ay suriin ang iyong sample tissue o discharge gamit ang microscope sa laboratoryo. Bagaman ito ang pinakamadaling paraan, malamang na ito ay hindi gaanong tumpak. Sa katunayan, hindi ito epektibo sa mga lalaking hindi kinakikitaan ng anumang sintomas.

Ang pinakatumpak na paraan ng pagsusuri nito ay DNA test na tinatawag na nucleic acid amplification test, o NAAT. Kung nangangamba ka na ikaw ay may gonorrhea, sabihin mo sa doktor mo na gusto mong magpasuri sa ganitong paraan. Marami sa mga sintomas ng gonorrhea ay kahawig ng mga sintomas ng chlamydia. Subalit ang dalawang sakit na ito ay nangangailan ng magkaibang uri ng antibiotics.

Kapag nasuri ka na, gagamutin ka ng antibiotics na papatay sa impeksyon. May mga uri ng bacteria na nagkakaroon ng resistance, kaya kailangan mong magpasuri uli pagkatapos ng iyong gamutan para makatiyak ka na lubusan na ang iyong paggaling.

Mahalaga na kung ikaw ay nagpositibo ka sa gonorrhea, kailangan mo ring masuri para sa ibang uri ng STD, kasama na ang chlamydia at HIV.

Tandaan:

Kung ikaw ay nagpositibo sa sakit na gonorrhea, kailangan mo ring masuri para sa iba pang mga sakit na naihahawa sa pamamagitan ng pakikipagtalik tulad ng chlamydia at AIDS.

Ikaw at ang iyong karelasyon ay pareho dapat na sumailalim sa pagsusuri at gamutanng ito. Kung tapos na ang gamutan, mas makabubuting huwag na muna kayong magtalik sa loob ng 7 araw. Kung napagkasunduan ninyong magtalik habang kayo ay umiinom pa ng gamot, siguraduhing gumamit kayo ng condom. Tandaan, ang gonorrhea ay maaaring kumalat sa pamamagit ng iba’t ibang uri ng sekswal na mga aktibidad.

7 Natural na Lunas para sa Gonorrhea

Habang patuloy na nagbabago at nagiging resistant sa antibiotic ang mga bacteria, may mga pananaliksik na sinimulan para hanapin ang natural na mga lunas sa gonorrhea na hindi nagiging dahilan ng drug resistance. Halimbawa, ang mga mananaliksik sa University of Ottawa ay sumusuri sa ilang partikular na mga halamang gamot para lunasan ang gonorrhea, na nagbibigay sa atin ng pag-asa na malapit nang matuklasan ang pinaka-epektibong gamot sa gonorrhea.

Pero hanggang hindi pa natatapos ang mga pag-aaral na ito, ang pagsunod pa rin sa riseta ng doktor kasabay ng paggamit ng mga halamang gamot at natural na sangkap ang pinakamahusay na paraan upang lunasan ang gonorrhea.

Narito ang ilan sa mga subok nang natural na lunas sa gonorrhea:

1. Berberine

Ang berberine ay isang uri ng alkaloid na nasa mga halamang gamot. Ayon sa mga pag-aaral ng unibersidad na nabanggit sa unahan ng artikulong ito, ang berberine, lalo na kung ito ay galing sa goldenseal ay may kakayahang pabagalin ang pag dami ng Neisseria gonorrhoeae, ang bacteria na sanhi ng gonorrhea. Sinabi ng mga mananaliksik na kailangan pa ang karagdagang mga pag-aaral, pero ang goldenseal ay tiyak na isa sa potensyal na mga pinanggagalingan ng compounds na maaaring makapuksa sa gonorrhea, kahit na sa mga strain ng bacteria na drug resistant.

Kung ikaw ginagamot sa sakit na gonorrhea, ang pagdagdag ng de-kalidad na berberine supplement ay maaaring makatulong para labanan ang mga sintomas ng gonorrhea. Ang pag-inom ng 500 milligrams nito ay itinuturing na ligtas.

Ang side effects ng berberine ay hindi naman malala, kasama na ang pag utut, pananakit ng tiyan, pagtitibe, paghilab ng tiyan at pagtatae.

2. Goldenseal

Ang goldenseal ay isa pang epektibong halamang gamot sa gonorrhea. Ayon sa mga pag-aaral, ang halamang gamot na ito ay nagtataglay ng antibiotic properties at nakatutulong upang labanan ang cancer. Ang pagdagdag ng goldenseal sa iyong gamot sa gonorrhea ay ligtas at nakatutulong upang mapalakas ang tugon ng iyong immune system laban sa gonorrhea.

Tandaan:

Kung ikaw ay may highblood, sakit sa puso, sakit sa atay, buntis o kaya ay nagpapasuso, kailangan mong iwasan ang paggamit ng goldenseal.

3. Apple Cider Vinegar

Ang apple cider vinegar ay kilala dahil sa kakayahan nitong labanan ang mga impeksyon na dala ng mga bacteria, virus at fungi. Matutulungan ka rin nitong makayanan ang mga sintomas ng gonorrhea.

Maaari mong ipahid ang apple cider vinegar sa balat gamit ang cotton ball, o kaya ay magdagdag ng dalawang tasa ng apple cider vinegar sa iyong ipampapaligo at magbabad dito ng 20 minuto.

Subukan mo ring magdetox gamit ang pinaghalong apple cider, katas ng kalamansi, cinnamon at sili. Ang mga sangkap na ito ay magpapalakas sa iyong immune system at balansehin ang pH level ng iyong buong katawan.

4. Epsom salt

Ang Epsom salt ay isang mabisang pang detox, at matagal nang ginagamit bilang lunas sa pamamaga at pananakit. Ang epsum salt ay may kakayahang pakalmahin ang ilan sa mga sintomas ng gonorrhea.

Maghalo ka ng dalawang tasa ng Epsom salt sa iyong ipampapaligo at magbabad dito sa loob ng 20 minuto o mas mahaba pa. Makatutulong ito na malinisan ang iyong mucous membranes na apektado ng gonorrhea at iba pang mga STD.

5. Probiotics

Kung ginagamot mo ang isang uri ng impeksyon na dala ng bacteria o virus, ang pagdagdag ng probiotics sa katawan ay isang magandang ideya. Ang pag-inom ng yoghurt  tulad ng Yakult ay isang paraan para papasukin ang mga mabubuting bacteria sa katawan na siyang lalaban sa masasamang uri ng bacteria na siyang dahilan ng pagkakaroon ng impeksyon.

May mga brand ng probiotics na nabibili sa botika na nasa powder form na maaari mong ihalo sa mga pagkain o inumin.  Ang anumang probiotic product na may 50 billion CFUs per serving ay tiyak na makatutulong sa iyo sa paglaban sa bacteria, ito man ay nakapasok na sa sistema mo.

6. Honey

Kung ang gonorrhea ay humawa sa lalanmunan mo, ang pagdagdag ng hilaw na honey sa maligamgam na tubig – hindi mainit, ay makatutulong na mabawasan ang pananakit ng iyong lalamunan.  Pero wala pang pag-aaral na nagpapatunay na ang honey ay may epekto sa bacteria na sanhi ng gonorrhea. Sa loob ng 1000 taon, ang hilaw na honey ay matagal nang ginagamit bilang gamot sa sugat, pananakit ng tiyan, fungal at viral na mga impeksyon, at bilang gamot sa pamamaga.

7. Black tea

Kung ang gonorrhea ay humawa sa mata at nagiging sanhi ng paglabas ng nana, ang paggamit ng black tea compress ay makatulong na maibsan ang pananakit at pamamaga.

Magbabad ng isang de kalidad na black tea bag sa mainit na tubig para maactivate ang mga oil na nasa mga dahon sa loob ng isang minuto. Pigain ang sobrang tubig hanggang sa moist na lang ang matira.

Ipatong ang tea bag sa mata, magrelax ng 20 hanggang 30 minutes, hayaang mainitan at mabasa ang mata mo. Sa iba, malamang na sa una ay makaramdam sila ng kaunting hapdi, pero ipinakikita lamang nito na umeepekto ang black tea.

Ano ang mangyayari kapag hindi magamot ang gonorrhea?

Maaaring magkaroon ng kumplikasyon ang gonorrhea kapag ito ay hindi malunasan, mga kumplikasyon na maaaring magsapanganib ng iyong buhay.

Ang pagkabaog kapwa sa lalaki at babae, pelvic inflammatory disease, at epididymitis ay posibleng mga kumplikasyon ng gonorrhea kung hindi mo ito ipagagamot.

Kapag kumalat na ang gonorrhea sa dugo mo, mahahawaan na nito ang iba pang bahagi ng iyong katawan katulad ng iyong mga kasukasuan na mauuwi sa septum arthritis. Bantayan mo ang pananakit ng iyong pananakit, paninigas at pamamaga ng iyong kasukasuan, kasama na ang pagkakaroon ng lagnat. Kung mapansin mo ang mga ito, huwag ka nang mag-atubiling magpa-checkup sa doktor.

Ang mga lalaking may gonorrhea ay mas malamang na magkaroon ng prostate cancer. Ito ay mas posible sa mga African American na mga lalaki.

Kung ang isang sanggol ay ipanganak na may gonorrhea, kasama sa mga kumplikasyon ay ang pagkabulaf, mga impeksyon at mga bukol sa ulo. Kung ikaw ay buntis at dati nang nagkaroon ng gonorrhea, siguruhing masabi mo sa iyong OB GYN ang bagay na ito.

Paano maiiwasan ang gonorrhea?

Mahalaga ang pag-iingat upang hindi mo na maipasa ang gonorrhea. May mga paraan din upang makaiwas ka sa pagkakaroon nito.

Ang pinaka-epektibong paraan para makaiwas sa pagkakaroon ng gonorrhea ay ang mga sumusunod:

 • Huwag makikipagtalik
 • Gumamit ng maaasahang condom sa tuwing makikipagtalik
 • Magkaroon ng eksklusibong sekswal na relasyon.
 • Makipagtalik lamang sa asawa mo

Dahil sa ang gonorrhea ay kadalasan nang walang sintomas, mahalaga na magpasuri ng regular, lalo na kung ang karelasyon mo ay nagpositibo sa sakit na ito.

Narito naman ang mga paraan upang hindi mo na maipasa ang sakit kung meron ka na nito:

Para mabawasan ang panganib na maipasa mo pa ito sa iba, iwasan mo munang makipagtalik sa loob ng pitong araw matapos mong makumpleto ang gamutan. Sabihan mo ring magpacheckup ang lahat na nakipagtalik sa iyo sa loob ng 60 araw.

Kung ikaw ay nasa isang relasyon, kailangang magpacheckup ng iyong kapartner. Kahit na nagamot ka na sa sakit na ito, maaari kang mahawa uli ng iyong kapartner. Dapat na hindi muna kayo magtalik hanggang sa matapos ninyo ang iyong gamutan at lubusan nang gumaling.


ad

Written by Dr. Joshua Margallo

Residency training in UP-PGH Department of Family & Community Medicine Graduated from Matias H. Aznar Memorial College of Medicine, Cebu City in 1989. As a general practitioner I see my patients in a holistic approach and coordinate a referral to other specialists when needed. Additional services I offer are: family counseling, health and wellness promotion and preventative medicine.

10 Epektibong Paraan Para Gamutin ang Pananakit ng likod sa bandang Ibaba

chlamydia trachomatis bacteria

Lahat ng Kailangan Mong Malaman Tungkol sa Chlamydia + 5 Mabisang Halamang Gamot!