in

Katarata: Sintomas at Gamot


ad

Ang artikulong ito ay tatalakay sa mga impormasyon tungkol sa kung ano ang katarata. Pag-uusapan din natin ang mga sintomas at gamot sa katarata. Sasagutin din natin ang mga tanong tungkol sa halamang gamot sa katarata ng tao.

Ano ang katarata?

Ang katarata ay ang paglabo ng mga lente sa mata na malinaw dapat sa normal na kalagayan. Para sa mga tao na may katarata, ang pakakita sa malabo nang mga lenteng ito ay para ring pagdungaw sa isag bintana na naambunan. Ang paningin na para bang may ambon ay siyang dahilan kung bakit nahihirapang magbasa, magmaneho o makita ang mukha ng mga kaibigan ng taong may katarata.

Karamihan sa mga katarata ay matagal na namumuo at kadalasang hindi naman nakaka distorbo sa paningin sa maagang mga yugto nito. Pero sa pagtagal ng panahon, ang katarata ay siguradong makahahadlang sa paningin mo.

Sa una, ang maliwanang na kapaligiran at pagsusuot ng salamin ay makakatulong saiyo na mapagtiisan ang katarata. Pero kung ang kahirapan sa paningin ay nakakaapekto na sa pang-araw araw na mga gawain, baka kailanganin mong magpa-opera para alisin ang katarata. Sa bagay, ang pag-oopera bilang gamot sa katarata ay masasabing safe at epektibong pamamaraan.

Anu-ano ang mga uri ng katarata?

May iba’t ibang uri ng katarata. Ang mga ito ay inuuri depende sa kung saan at paano ito tumtubo sa mga mata mo.

Nuclear cataract. Ito ay nabubuo sa gitna ng lens at nagiging dahilan na ang nucleus o gitnang bahagi ng mata ay naninilaw.

Cortical cataract. Ito ay nabubuo sa palibot ng gitna ng mata.

Posterior capsular cataract. Ito ay mas mabilis mabuo kumpara sa dalawang nauna. Nakaaapekto ito sa likod ng lens ng mata.

Congenital cataract. Ito naman ay kung ang katarata ay nabuo sa unang taon ng sanggol, mas bihira ito kumpara sa mga katarata na dala ng pagtanda.

Secondary cataracts. Ito naman ang tawag sa katarata na sanhi ng pagkakaroon ng iba pang karamdaman. Ang mga sakit na glaucoma o diabetes ay maaaring iugnay sa uring ito ng katarata. Ang paggamit ng steroid na predisnone o iba pang partikular na mga gamot ay kung minsan ay nagiging sanhi din ng katarata.

Traumatic cataract. Ang kataratang ito ay nabubuo dahil sa pinsala sa mata, subalit daraan muna ang ilang taon bago itong maging ganap.

Radiation cataract. Ito naman ang tawag sa katarata na nakukuha ng isang pasyente na sumasailalim sa radiation therapy para gamutin ang kanser.

Ano ang mga sintomas ng katarata?

Naiisip mo bang baka ikaw ay may katarata? Narito ang ilan sa mga sintomas ng katarata:

 • Maulap, malabo o madilim na paningin
 • Tumitinding kahirapan sa paningin kapag gabi
 • Pagiging sinsitibo sa liwanag at malakas na sinag
 • Kailangan mo ng karagdagang ilaw kapag ikaw ay may ginagawa o nagbabasa
 • Mabilis na pagbabago sa grado ng salamin
 • Pag doble ng paningin sa iisang mata

Sa una, ang maalapaap na paningin na sanhi ng katarata ay nakakaapekto sa maliit na bahagi lamang ng lente ng iyong mata. Malamang na hindi mo talaga pansin na parang may kulang sa paningin mo. Pero habang lumalala ang katarata, ang “ulap” ay unti unting tatakip sa malaking bahagi ng iyong mga lente sa mata at ito ay haharang sa liwanang na pumapasok sa lente. Ito ay siyang sanhi ng pagkakaroon ng mas halatang mga sintomas.

Kailan dapat sumangguni sa doktor?

Magbisita sa ilang optalmologist para maisagawa ang pagsusuri sa mata kung napapansin mong may problema ang iyong paningin. Kung biglaan ang mga pagbabago sa paningin mo, tulad ng dobleng pagtingin, biglaang pananakitn ng mata at ulo, kailangan mo talagang agad na magpatingin sa doktor.

Ano ang sanhi ng katarata?

Karamihan sa mga katarata ay namumuo kapag ang isang aksidente o ang pagtanda ay maging dahilan ng mga pagbabago sa tissue ng iyong mga lente sa mata. May mga namamanang sakit na maaaring magpataas ng panganib na ikaw ay magka-katarata.

Ang katarata ay maaaring sanhi ng iba pang sakit sa mata, dating pagpapaopera o ng pagkakaroon mo ng diabetes. Ang pangmatagalang paggamit ng steroid bilang gamot ay siya ring dahilan ng pagbuo ng katarata.

Paano nabubuo ang katarata?

Ang lente kung aan nabubuo ang katarata ay naka posisyon sa may kulay na bahagi ng mata o iris. Ang lente ay siyang nagpopokus bf liwanang na pumapasok sa mata na nakakagagawa ng malinaw at detalyadong mga imahe sa retina, ang membrane sa mata na talagang sensitibo sa liwanag na tulad ng film ng camera.

Habang ikaw ay tumatanda, nababawasan na ang pagiging flexible ng lente ng iyong mga mata. Ang edad at ibang mga medikal na kundisyon ay siyang sanhi ng pagkasira at pagdidikit dikit sa lente ng mata.

Habang ang katarata ay patuloy na nabubuo, ang pag-uulap ay lalong kakapal at makakatakip ito sa mas malaking bahagi ng lens. Ang katarata ay lalakip at haharang sa liwanag na dumadaan sa lente, kaya hindi na masyadong malinaw na imahe ang nakikita mo kung ikaw ay maykatarata. Bilang resulta, malabo na ang iyong paningin.

Sino ang pwedeng magkaroon ng katarata?

Sinu-sino ba ang nanganganib na magkaroon ng katarata? Narito ang ilan sa mga risk factors na maaari mong tingnan bilang basehan nga pag-iingat.

 • Tumatandang edad
 • Pagkakaroon ng diabetes
 • Madalas na pagkakahantad sa sikat ng araw
 • Paninigarilyo
 • Sobrang timbang
 • Pagkakaroon ng high blood pressure
 • Nakaraang aksidente o pamamaga sa mata
 • Matagalang pag-inom o paggamit ng corticosteroid
 • Pag-inom ng alak

Bago natin pag-usapan kung ano ang gamot sa katarata, tingnan muna natin kung paano sinusuri ang sakit na ito.

Para malaman kung ikaw ay may katarata talaga, ang iyong doktor ay sa iyong medikal na record at mga sintomas na nararamdaman. Magsasagawa din siya ng eye examination. Isasagawa niya din ang ilan pang mga pagsusuri tulad ng mga sumusunod.

Visual acuity test. Ang visual acuity test ay gumagamit ng mga chart para sa mata para masukat kung gaano mo pa nababasa ang serye ng mga letra na nasa chart. Isa-isang susuriin ang iyong mga mata habang ang isang mata ay natatakpan. Malalaman ng doktor kung may problema ka sa paningin sa pamamagitan ng test na ito.

Slit lamp test. Ang sit lamp test ay isang paraan ng pagsusuri sa estruktura ng harap ng iyong mga mata gamit ang magnification. Ang microscope na ito ay tinatawag na sit lamp dahil ito ay gumagamit ng malakas na ilaw para makita ng maayos ang iyong retina.

Retinal exam. Ang iyong doktor ay magpapatak sa mga mata ng pamatak para bumakas ang iyong balintataw. Magiging mas madali ang pagsusuri sa retina sa pamamagitan nito. Gamit ang slit lamp o ang ophthalmoscope, makikita ng maaayos ng iyong doktor ang mga palatandaan kung ikaw ay may katarata.

Ano ang gamot sa katarata?

Kapag ang salamin na irinekomenda ng doktor sa mata ay hindi makapagpalinaw ng iyong paningin, ang tanging epektibong gamot sa katarata ng tao ay ang operasyon. Subalit ang tanong kailan mo masasabi na kailangan mong magpaopera ng katarata?

Makipag-usap ka a doktor mo kung kailangan mo ba talagang ipaopera ang iyong katarata. Karamihan sa mga espesyalista sa mata ay magrerekomenda ng operasyon sa oras na ang panlalabo ng iyong paningin ay makahadlang na sa iyong pang-araw araw na pamumuhay o sa kakayahan mong isagawa ang iyong regular na mga gawain tulad ng pagbabasa o pagmamaneho sa gabi.

Nasa saiyo at sa iyong doktor ang pasya kung dapat ka nga bang magpa-opera bilang gamot sa katarata. Para sa karamihan sa mga meron nito, hindi naman kailangang magmadali sap ag tanggal nito dahil sa hindi naman gaanong nakakaapekto ang katarata nila sa kanilang paningin. Subalit ang katarata ay mabilis lumala sa mga taong may diabetes. Makipag-usap sa inyong doktor para malaman ang mga pakinabang at panganib ng ganitong uri ng pag gamot sa katarata.

Ano ang halamang gamot sa katarata?

Ang mga Pinoy ay mahilig sa paggamit ng halamang gamot sa halos lahat ng uri ng sakit. Pero meron bang halamang gamot sa katarata? Kung kami ang tatanungin, mas mabuti nang sumangguni sa doktor kung ikaw ay problema sa paningin. Ang paglagay ng kung anu-ano sa mga mata ay pwedeng maging sanhi ng pagkabulag.

Paano makakaiwas sa pagkakaroon ng katarata?

Para makaiwas sa posibilidad na magkaroon ng katarata, kailangan mong sundin ang sumusunod na mga tips:

 • Protektahan ang mga mata laban sa mapaminsalang UVB rays sa pamamagitan ng pagsusuot ng sunglasses na may UBV protection kapag lalabas ng bahay.
 • Magpa-checkup ng regular
 • Huminto ka na sa paninigarilyo
 • Kumain ng mga prutas at gulay na nagtataglay ng anti-oxidants
 • Panatilihin ang pagkakaroon ng malusog na timbang
 • Kontrolin ang diabetes at iba pang mga karamdaman

ad

Written by Dr. Joshua Margallo

Residency training in UP-PGH Department of Family & Community Medicine Graduated from Matias H. Aznar Memorial College of Medicine, Cebu City in 1989. As a general practitioner I see my patients in a holistic approach and coordinate a referral to other specialists when needed. Additional services I offer are: family counseling, health and wellness promotion and preventative medicine.

Iba’t ibang Mga Uri ng Sakit sa Tenga na Karaniwan sa Mga Pinoy

Pamamaga ng Mata: Mga Sanhi at Lunas