in

Pamamaga ng Mata: Mga Sanhi at Lunas


ad

Kung naghahanap ka ng gamot sa namamagang mata o pamamaga ng eyelid, ang artikulong ito ay isinulat para saiyo.

Ang pamamaga ng mata o eyelid ay isang sintomas. Ibig sabihin, ang gamot sa namamagang mata ay magdedepende sa kung ano ang pinakadahilan ng pamamaga.

Pag-usapan muna natin ang posibleng mga dahilan kung bakit namamaga ang iyong mata.

Sanhi ng pamamaga ng mga mata

May iba’t ibang posibleng dahilan ng pamamaga ng mata, maging ito man ay hindi gaanong malala hanggang sa seryoso, nakamamatay na mga kundisyon. Pag-usapan natin ang ilan sa mga ito:

Mga allergy. Ang mga allergy sa mata ay nangyayari kapag ang iyong immune system ay naging sensitibo sa mga foreign objects na tinatawag ding mga allergens. Ang alikabok, dumi ng mga alagang hayop, mga produktong pampatak sa mata at contact lens ay ilan lamang sa mga pangkaraniwang sanhi ng allergy sa mata. Ang make-up ay isa rin sa mga sanhi ng pamamaga ng mata dahil sa allergy.

Sore eyes. Ang sore eyes o conjunctivitis ay isang uri ng pamamaga ng mata na nangyayari sa malinaw na bahagi ng mata na kung tawagin ay conjunctiva. May iba’t ibang uri ng sore eyes depende sa sanhi nito: allergic, viral o bacterial; lahat pwedeng maging sanhi ng namamagang mata. Ang pamamaga ng eyelids dahil sa sore eyes ay kadalasang may kasamang iba pang mga sintomas tulad ng pamumula at pangangati ng mga mata.

Kuliti. Ang kuliti o sty ay isang uri ng mapulang bukol na tumutubo sa gilid ng mga mata. Ito sy sanhi ng impeksyon na dala ng bacteria at pamamaga ng meibomian gland. Kapag ang glandulang ito ay mabarahan, ang pamamaga ng eyelid ay siyang pangunahing sintomas. Ang kuliti ay maaaring maging dahilan ng pamamaga ng buong mata o eyelid.

Ano ang mga sintomas ng pamamaga ng mata o sore eyes?

Ang pamamaga ng mga mata ay maaaring samahan ng iba pang mga sintomas depende sa kung ano talaga ang sanhi ng pamamaga.

Mga sintomas sa mata. Ang pamamaga ng mata ay maaaring may kasamang mga sintomas na makakikita sa mga mata mismo tulad ng:

 • Paglabas ng nana sa mata
 • Tuyong mata
 • Pangangati ng mata
 • Mapula, namamagang mata
 • Pagluluha

Iba pang mga sintomas na kasama ng sore eyes. Ang sintomas ng pamamaga ng mga mata ay may kasama ring mga sintomas sa buong sistema ng pangangatawan tulad ng:

 • Pagkahapo
 • Lagnat
 • Mga sintomas tulad ng sa trangkaso
 • Sakit ng ulo
 • Baradong ilong
 • Pagbahin

Seryosong mga sintomas. Sa ilang mga pagkakataon, ang pamamaga ng mata ay may kasamang seryosong mga kundisyon na nangangailangang suriin agad. Pumunta sa emergency room kapag ikaw o isa sa mga kakilala mo ay may sore eyes at nakakaranas ng sumusunod na mga sintomas:

 • Pagdurugo sa mata
 • Panlalabo ng mata
 • Pagdoble ng paningin
 • Mataas na lagnat
 • Matinding sakit ng ulo
 • Biglaang pagbabago sa paningin, pagkawala ng paningin, o pananakit ng mata
 • Pagsusuka

Gamot sa pamamaga ng mata

Tulad ng nasabi na, ang gamot sa pamamaga ng mata ay depende sa kung ano ang sanhi nito. Ang iyong doktor sa mata, optometrist o ophthalmologist ay maaaring magreseta saiyo ng isang uri ng panggagamot o kaya ay isang over the counter na eye drops.

Kung ang pamamaga ng iyong mata ay dahil sa allergy, ang doktor ay magbibigay saiyo ng antihistamine na maaaring eyedrops o kaya ay iniinom. Pwede din siyang magbigay ng artificial tears, pampatak sa mata na makakatulong na maibsan ang mga sintomas. Pwede din siyang magbigay ng di gaanong matapang na doses ng steroid drops kung malala ang allergy mo.

Sa ibang mga sanhi tulad sore eyes o iba pang mga impeksyon na sanhi ng virus, pwedeng magreseta ang doktor ng anti-viral, anti-inflammatory o antibiotic na pampatak sa mga mata.

May mga magagawa ka naman para hindi na lumala ang pamamaga ng iyong mga mata. Unang una, kailangan mong tigilan ang paghawak o pagkuskos sa mga mata mo para hindi na lumala ang pamamaga. Kung ikaw ay naka contact lens, alisin mo muna ito hanggang sa tuluyan nang mawala ang pamamaga.

Kung maaari, maglagay ka ng cold compress para mabawasan ang pamamaga ng iyong mata. Pwede rin ang paghilamos ng malamig na tubig habang nakapikit ang mga mata para maibsan ang pahirap na mga sintomas ng pamamaga.

Kung ang mga sintomas ay nagpapatuloy parin, o lalong lumalala, makipagkita ka sa doktor mo sa mata sa lalong madaling panahon para matukoy niya kung ano talaga ang sanhi ng pamamaga ng mata mo.

Paano makaiiwas sa pamamaga ng mata?

Ang pamamaga ng mata na sanhi ng impeksyon ay lubhang nakahahawa. Ito ay maipapasa sa pamamagitan ng skin contact sa taong meron nito sa hanggang sa ikalawang linggo mula sa unang paglitaw ng sintomas nito hanggang sa mapula pa  ang mata nila.

Ang pagpapanatili ng kalinisan sa sarili at sa loob ng tahanan ay ang pangunahing paraan upang makaiwas ka sa pamamaga ng mata.

 • Mag-iwas sa pakikihalubilo sa mga taong namamaga ang mga mata
 • I-disinfect ang mga gamit sa bahay na palaging hinahawakan tulad ng doorknob
 • Iwasan ang paghawak sa mga mata
 • Labhan ng regular ang mga gamit sa pagtulog
 • Dalasan ang paghuhugas ng mga kamay, gumit ng disposable tissue paper sa pagpapatuyo ng mga ito
 • Siguraduhing hindi ipinahihiram o nanghihiram ng personal na mga gamit tulad ng unan, face towel at iba pa
 • Gamitin ng tama at ligtas ang contact lens
 • Huwag munang pumasok sa eskwela kung sa tingin mo ay may sore eyes ka

ad

Written by Dr. Joshua Margallo

Residency training in UP-PGH Department of Family & Community Medicine Graduated from Matias H. Aznar Memorial College of Medicine, Cebu City in 1989. As a general practitioner I see my patients in a holistic approach and coordinate a referral to other specialists when needed. Additional services I offer are: family counseling, health and wellness promotion and preventative medicine.

Katarata: Sintomas at Gamot

Gamot Sa Acidic: Mga Pagbabagong Dapat Mong Gawin, Gamot Na Dapat Mong Inumin