in

Ang 10 Pangunahing Sintomas Ng Sakit Sa Puso


ad

Kung may mali sa kung paano gumagana ang iyong puso, malalaman mo kaya?

Hindi lahat ng sakit sa puso ay kakikitaan ng malinaw na mga palatandaan o sintomas. Hindi ka palaging makakaranas ng paninikip ng dibdib na susundan ng pagbagsak sa sahig na parati mong makikita sa mga pilikula. Ang ilan sa mga sintomas ng sakit sa puso ay hindi nga mararamdaman sa dibdib, kaya hindi palaging madali na tukuyin kung ano talaga ang nangyayari saiyo.

Kaya payo ng mga dalubhasa: Kung hindi ka sigurado, magpatingin ka sa doktor. Ito ay totoo lalo na kung ikaw ay mahigit 60 anyos na ang edad o higit pa. Dapat maingat rin ang mga taong sobra ang timbang, may diabetes, mataas ang kolesterol, o may highblood. Kung nasa saiyo na ang ilan sa mga karamdamang ito, dapat na mas maging concern ka nab aka iyan ay may kinalaman sa puso mo.

Bantayan ang mga palatandaan ng sintomas ng sakit sa puso:

Paninikip ng dibdib

Ang paninikip ng dibdib ay siyang pangunahing palatandaan ng sakit sa puso. Kung ikaw ay may baradong ugat sa puso o di kaya ay inaatake sa puso, maaaring makaramdam ka ng sakit, paninikip o diin sa dibdib.

Ano ang pakiramdam ng taong naninikip ang dibdib? Iba-iba ang paglalarawan ng mga sa sintomas ng sakit sa pusong ito. Ang ilan ay nagsasabing parang may elepanteng nakaupo sa ibabaw ng kanilang dibdib. Ang iba naman ay nagsasabing parang may kumukurot o kaya’y parang pinapaso ang kanilang dibdib.

Kung ito ay isang dagliang pagsakit o kung ito ay isang masakit na dako sa dibdib na mas lumalala ang sakit kapag ito ay hinawakan o diniinan, malamang na ito ay hindi sintomas ng sakit sa puso. Pero kailangan mo paring magpatingin sa doktor. Kung ang sintomas ay malala o hindi nawawala sa loob ng ilang minute, kailangan mo nang magpatawag ng ambulansya para makarating agad sa emergency room.

Tandaan na pwede kang magkaroon ng sakit sa puso o atake sa puso – kahit na wala kang pananakit na nararamdaman. Ang sintomas na ito ng sakit sa puso ay mas madalas sa mga kababaihan.

Kabag, pagkaimpatcho o pananakit ng tiyan

Ang ilang mga pasyente ay nakararamdam ng ganitong sintomas kapag inaatake sa puso. Ang iba ay nagsusuka pa nga. Ang mga kababaihan ay mas madalas na makaramdam ng sintomas na ito kumpara sa mga lalaki.

Totoo, pwede kang magkaroon ng masakit na tiyan dahil sa napakaraming mga dahilan na maaaring walang kaugnayan sa puso mo. Ito ay maaaring dahil lamang sa nakain mo. Pero kailangan mo paring maging mapagbantay dahil ito ay maaaring sintomas ng atake sa puso.

Kaya kung sa pakiramdam mo ay may panganib nab aka ikaw ay may sakit sa puso, sabihin mo sa doktor mo kung ano ang nangyayari saiyo, lalo na kung makita mong may pagkakahawig sa kalagayan mo ang ilan sa mga sintomas ng sakit sa puso tulad ng mga sumusunod.

Pananakit ng dibdib na umaabot hanggang sa mga braso

Angisa pang pangkaraniwang sintomas ng sakit sa puso ay ang pananakit ng dibdib na umaabot hanggang sa baba ng kaliwang bahagi ng katawan.

Ito ay kadalasang nagsisimula sa dibdib at kumakalat sa ibang bahagi na malapit sa dibdib. May mga pasyente na nagrereklamo tungkol sa pananakit ng kanilang mga braso pero inaatake pala sa puso!

Pagkahilo at magaang ulo

Maraming mga bagay ang maaaring maging sahi ng pagkahilo o pagkawala ng balanse ng katawan. Malamang na nagugutom o tumayo ka ng napakabilis.

Pero kung biglang bigla kang nawalan ng panimbang kasabay ng pananakit ng iyong dibdib o kahirapan sa paghinga, pumunta agad sa emergency room.

Ito ay maaaring dahil sa biglaang pagbaba ng presyon ng iyong dugo dulot ng kawalan ng kakayahan ng puso ng magbomba ng dugo tulad ng dati nitong ginagawa.

Pananakit ng lalamunan o panga

Oo, ang pananakit ng lalamunan o ng panga ay hindi naman talaga may kaugnayan sa puso. Malamang na ito ay sanhi ng problema sa mga kalamnan, pagkakaroon ng trangkaso o problema sa sinus.

Subalit kung ang pananakit ng dibdib ay galing sa gitna ng dibdib na kumakalat patungo sa iyong lalamunan o panga, malamang na ito ay sintomas ng atake sa puso. Pumunta agad sa pinakamalapit na emergency room para masiguro ang iyong kaligtasan.

Madaling mapagod

Ang pagkahapo o pagiging madaling mapagod ay isa pa sa mga kilalang sintomas ng sakit sa puso. Kung mapansin mong bigla ka na lamang nahapo sa isang gawaing dati mo naming ginagawa, tulad ng paggamit ng hagdan on pagbitbit ng mga pinamili, sumangguni agad sa doktor para malaman kung ano ang problema.

Ang ganitong uri ng biglaang pagbabago ay mas mahalaga pa sa paunti-unting mga pagkirot na nararamdaman natin sa dibdib. Ang matinding pagkahapo o di maipaliwanag na panghihina na maaaring magtagal ng ilang araw, ay maaaring isang sintomas ng sakit sa puso o ng atake sa puso, lalo na sa mga kababaihan.

Malakas na paghilik

Normal lamang ang kaunting paghilik kapag natutulog. Subalit ang hindi normal na napakalakas na paghilik na para bang nahihirapan sa paghinga o nabibilaukan ay malamang na sintomas ng kondisyong tinatawag na sleep apnea. Ito ay nangyayari kapag ikaw ay bigla na lamang na humihinto sa paghinga sa loob ng ilang segundo, ilang beses sa loob ng isang gabi. Ito ay nagdadagdag sa stress o trabaho ng iyong puso.

Pagpapawis

Ang sobrang pagpapawis na wala naming dahilan ay maaaring isang sintomas ng atake sa puso. Kung ito ay sumabay sa iba pang mga sintomas na nabanggit natin sa unahan ng artikulong ito, pumunta ka na sa malapit na emergency room. Tandaan: huwag ka nang magmaneho ng sasakyan!

Ubo na hindi mawala-wala

Sa kadalasan, ang pag-ubo ng walang tigil ay hindi naman sintomas ng atake sa puso. Pero kung ikaw ay may sakit sa puso o kung alam mong may panganib na magkaroon ka nito, bantayan mo ang ubong hindi maalis-alis

Kung ikaw ay may ubong tulad nito at naglalabas ka ng maputi at mala-rosas na plema, iyan ay isang sinyales ng pagpalya ng puso. Iyan nangyayari kapag hindi na kayang tugunan ng puso ang pangangailangan ng iyong katawan kaya tumatagas na ang dugo sa iyong mga baga.

Magtanong kay Doc kung ano ang sanhi ng iyong ubo.

Pamamaga ng mga binti, paa at tuhod

Ito ay malamang na palatandaan na ang iyong puso ay hindi na nagbobomba ng maayos tulad ng dati niton g ginagawa. Kung ang iyong puso ay hindi na makapagbomba ng mabilis, ang iyong mga ugat ay maaaring mamaga.

Ang pagpalya ng puso ay magpapahirap sa iyong mga bato na alisin ang sobrang tubig o asin sa katawan mo na siyang nagiging sanhi ng pamamaga.

Alin sa mga sintomas ng sakit sa puso ang nararanasan mo? Huwag mag-atubilin g sumangguni sa doktor bago pa mahuli ang lahat!


ad

Written by Dr. Joshua Margallo

Residency training in UP-PGH Department of Family & Community Medicine Graduated from Matias H. Aznar Memorial College of Medicine, Cebu City in 1989. As a general practitioner I see my patients in a holistic approach and coordinate a referral to other specialists when needed. Additional services I offer are: family counseling, health and wellness promotion and preventative medicine.

Gamot Sa Pantal: Eksema, Diaper Rash at Dengue

Ano ang Astigmatism: Mga Sintomas at Gamot