Mga Dapat Mong Malaman Tungkol sa Sexually Transmitted Diseases

Isa sa mga pangunahing problema ng makamundong panahon ay ang patuloy na dumaraming kaso ng sexually transmitted diseases. Narito ang lahat mong kailangan para makaiwas sa pagkakaroon ng STD. Ano ang STD o sexually transmitted diseases? Ang sexually transmitted diseases ay isang uri ng impeksyon na karaniwang nakukuha o naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Naipapasa ang STD kapag walang proteksyon…

magbasa