in

Gamot Sa An-An: Makati Ba?


ad

Ang an-an ay isang sakit sa balat na sanhi ng fungal infection. Ang an-an o tinea versicolor ay kadalasan nang nangyayari kapag ang isang uri ng fungus na natural na imiiral sa balat ng tao ay biglang dumami. Ang fungus na ito ay sumisira sa ibabaw ng balat anupa’t nag-iiwan ng mga putting patse sa balat.

Ano ang sanhi ng an-an?

Ang an-an ay sanhi ng fungal infection. Ikaw ay magkakaroon ng an-an kapag:

  • Ikaw ay mayroong oily skin
  • Ikaw ay naninirahan sa isang lugar na mainit ang klima
  • Ikaw ay pawisin
  • Mahina ang iyong immune system

Ang organismo na sanhi ng an-an ay pangkaraniwan sa balat ng tao. Kaya di tulad ng iniisip ng karamihan, ang an-an ay hindi nakahahawa. Ang sakit na ito ay pwedeng makaapekto sa lahat ng uri at kulay ng balat ngunit mas karaniwan sa mga teenagers at mga young adults.

Ano ang mga sintomas ng an-an?

  • Ang asido na ilinalabas ng dumaraming fungi ang sanhi ng pag-iba ng kulay ng balat na apektado ng an-an. Ito ay maaring maging spots o patse sa iba’t-ibang bahagi ng katawan. Narito ang ilan sa karaniwang sintomas ng an-an.
  • Mga patse sa balat na kulay puti, rosas, pula o kayumanggi at maaring maging mas mapusyaw o mas tingkad kaysa sa balat na nakapaligid dito.
  • Mga spots na hindi kasing kulay ng ibang balat
  • Ang mga patse o spots na ito ay maaring dumami sa alinmang bahagi ng iyong katawan ngunit ito’y mas nakikita sa leeg, sa dibdib, sa likod at sa mga braso.

Ang mga patse sa balat ay maaaring mawala kung malamig ang panahon ngunit ito’y bumababalik at lumalala kapag napakainit ng panahon. Ito’y maaring maging tuyo, makati at mahapdi sa ilang pagkakataon.

Paano malalaman kung ikaw ay may an-an

Sa pangkaraniwang kalagayan, malalaman mong mayroon kang an-an kapag nakita mo sa iyong balat ang mga sintomas na nabanggit sa itaas. Para makasiguro, kailangang ikonsulta mo sa iyong doktor o dermatologist ang mga sintomas na ito para mabigyan ka ng propesyonal na lunas. Maaaring kumuha ang doktor ng sample sa balat na apektado at suriin ito ganit ang mikroskopyo. Ito ang pinaka-tiyak na paraan upang masabi na ikaw ay an-an.

Ano ang gamot sa an-an?

Kung ikaw ayt sumangguni na sa doktor, maaring bigyan ka ng iba’t ibang gamot tulad ng cream, lotion o shampoo na maaring ilagay sa apektadong bahagi ng iyong katawan. Sa mga malalang kaso na hindi na kaya ng papahid-pahid, maaring mag riseta si Doc ng iniinom na gamot o injection.

Ngunit dahil ito ay kadalasang sakit ng mga Pilipino na hindi sanay at walang kakayahang magpatingin sa doktor, ang an-an ay kadalasan nagagamot gamit ang pamilyar na mga pamamaraan.

Ang salicylic acid ay isa sa pinakamura at mabisang paraan ng pag gamot sa an – an. Ito ay nabibili sa mga botika sa halagang sampong piso. Pagkatapos maligo, patuyuin ang buong katawan lalo na ang bahaging may an-an. Kumuha ng bulak, basain ito ng salicylic acid at ipahid sa apektadong mga bahagi. Tandaan: ang salicylic acid ay nakasusunog ng balat kaya dapat magingat sa paglalagay nito. Ito ay maaaring ulitin pagkaraan ng dalawa o tatlong araw hanggang sa maalis na ang kakaibang mga patse sa balat.

Mahusay na gamot din ang halamang gamot na akapulko sa paggamot sa an-an. Patuyin ang balat matapos maligo, kumuha ng dahon ng akapulko, siguraduhin malinis ito sa pamamagitan ng paghugas. Dikdikin ang daho hanggang sa lumabas ang katas, at ipahid sa bahagi ng katawan na apektado ng an-an. Ito ay maaring gawin dalawa sa isang araw hanggang sa maalis na ang kakaibang patse sa balat.

Paano makaiiwas sa an-an?

Ang pag-iwas na magkaroon ng an-an ay mas mainam kaysa sa paggamot nito. Ang pagpapaligo isang beses o higit pa araw araw ay makatutulog na makaiwas sa an-an. Ang paggamit ng sabon na may sulfur ay papatay sa karamihang mikrobyo na sanhi ng mga kati-kati sa balat. Iwasan din ang di kinakailangan pagbibilad sa araw. Iwasan ang paghiram o pagpapahiram ng personal na mga gamit tulad ng damit o makeup kit.

Karamihan sa mga sakit sa balat ay maiiwasan kung tayo ay magiging malinis sa pangangatawan. Mamili ka, maliligo ka, o kakamot ka?


ad

Written by Dr. Joshua Margallo

Residency training in UP-PGH Department of Family & Community Medicine Graduated from Matias H. Aznar Memorial College of Medicine, Cebu City in 1989. As a general practitioner I see my patients in a holistic approach and coordinate a referral to other specialists when needed. Additional services I offer are: family counseling, health and wellness promotion and preventative medicine.

Gamot sa Bulutong: Mga Dapat Tandaan at Gawin Kung May Bulutong Ang Iyong Anak

Ano ba ang Diabetes: Paano Makakaiwas sa Sakit na Diabetes?