Ano Ba Ang Tubig Sa Baga?

Reading Time: 4 minutes

Ang tubig sa baga o kilala sa tawag na pulmonary edema ay isang kondisyon kung saan napupuno ng tubig ang baga ng isang tao. Kapag nangyari ang kondisyong ito, ang katawan ng pasyenteng may tubig sa baga ay mahihirapang makakuha ng sapat na oxygen para mabuhay.

Ang pagkakaroon ng sakit sa puso ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng tubig sa baga. Kapag ang pasyente ay may problema sa puso, mahihirapan na itong magbomba ng sapat na dugo sa iba’t ibang bahagi ng katawan.

Kapag may tubig ang baga, nagtatrabaho ang puso ng doble para makapagsuplay ng dugo sa buong katawan. Ito ay nakadaragdag ng hindi kinakailangang pressure sa maliliit na mga ugat sa baga. Para maibsan ang pressure na ito, ang maliliit na ugat sa baga ay kailangang magpalabas ng tubig na naiipon sa baga.

Sa ordinaryong kalagayan, ang baga ang responsible sa pagkuha ng oxygen sa hangin na ating hinihinga at ihinahalo ito sa ating dugo. Gayuman, kung ang baga ay may tubig, hindi nito magagawa ang normal na gawain nito. Sa kaso ng mga pasyenteng may tubig sa baga, ang buong katawan nila ay hindi nasusuplayan ng sapat na oxygen.

Para magamot ang tubig sa baga, ang mga doktor ay nagsisikap na alisin ang tubig na naipon sa baga ng pasyente. Kapag ang tubig ay hindi maalis ay patuloy na maipon sa baga, ang pasyente ay maaaring literal na malunod. Ang paggamot sa pinaka sanhi kung bakit nagkakatubig ang baga ay siyang pinakang mabisang paraan upang maalis ang sakit na ito.

Sinu-sino ang maaaring maka tubig sa baga?

Ang mga pasyenteng may sakit o problema sa puso ang pinaka nanganganib na magkaroon ng tubig sa baga. Narito ang ilan pang mga salik ng pagkakaroon ng mapanganib na sakit sa baga:

Mas malaki ang posibilidad na ikaw ay magkatubig sa baga kapag:

 • Dati ka nang nagkatubig sa baga
 • Nagkaroon ka na ng sakit sa baga tulad ng TB at chronic obstructive pulmonary disorder o COPD
 • Pagkakaroon ng sakit sa dugo

Ang pagkakaroon ng mga pagbara sa puso ang pangunahing sanhi ng sakit na ito. Gayunman, may ilang mga hindi gaanong kumon na mga medikal na kalagayan na maaaring maging sahi ng tubig sa baga, tulad ng mga sumusunod:

 • Atake sa puso o ibang mga sakit sa puso
 • Pagkipot o pagkakaroon ng tagal sa mga balbula ng puso
 • Biglaang pagtaas ng presyon ng dugo
 • Pagkakaroon ng pulmonya
 • Sakit sa bato
 • Sakit sa baga na dala ng matinding impeksyon
 • Matinding impeksyon sa dugo o sypsis
 • Pamamaga ng lapay o pancreatitis

Gayunman, ang pagkakaroon ng tubig sa baga ay hindi palaging sanhi ng isang panloob na medikal na kalagayan. Ang sakit na ito ay maaaring resulta rin ng panlabas na mga kalagayan o salik na maaaring magbigay ng matinding pressure sa baga at puso. Kasali sa mga salik na ito ang mga sumusunod:

 • Pag akyat sa napakataas na lugar
 • Paggamit at pag abuso sa iligal na droga
 • Pagkasira ng baga dahil sa pagkalanghap ng lason
 • Pagkakaroon ng matinding trauma
 • Nakamamatay na sugat mula sa aksidente
 • Pagkalunod

Ang dugo ay naglalaman ng oxygen na mula sa hangin naipinapasok ng iyong katawan sa baga sa pamamagitan ng paghinga. Dinadala ang oxygen sa lahat ng bahagi ng katawan sa pamamagitan ng pagbomba ng dugo sa proseso ng sirkulasyon. Kapag may tubig ang baga, ang baga ng pasyente ay napupuno ng tubig. Habang dumadami ang tubig, mas nahihirapan ang baga na kumuha ng sapat na oxygen. Ang mga sintomas ng sakit na ito ay lalala hanggang sa hindi maaalis ang tubig.

Ang mga sumusunod ay mga sintomas ng sakit sa baga:

 • Kahirapan sa paghinga
 • Pag ubo
 • Pagtunog ng baga kapag humihinga na para bang sumisipol
 • Pagubo ng dugo
 • Matinding pagpapawis
 • Pagbawas ng pagiging alerto
 • Pamamaga ng paa
 • Hindi normal na tibok ng puso

Ang malalang sintomas ng tubig sa baga ay kinabibilangan ng:

 • Trauma
 • Kawalan ng kakayahang huminga
 • Pagkamatay ng ilang bahagi ng katawan dahil sa kakulangan ng oxygen

Paano ba sinusuri ang tubig sa baga?

Sisikapin ng doktor na makita ang tubig sa baga o mga sintomas na nagsasabing may tubig ang baga mo. Kapag magbisita ka sa doktor, magsasagawa siya ng pisikal na mga pagsusuri. Pakikinggan ni dok ang tunog ng baga mo gamit ang stethoscope at pag uusapan ninyo ang mga sintomas na nararanasan mo. Magtatanong din siya tungkol sa mga dati monh sakit. Kapag inisip niyang posible ngang may tubig ang baga mo, maaari siyang humingi na isailalim ka sa karagdagan pang mga pagsusuri.

Narito ang ilan sa mga halimbawa ng mga pagsusuring maaring isagawa saiyo.

 • Echocardiogram – para matingnan kung tama ba ang bilis ng tibok ng puso mo
 • X-ray sa dibdib – para makita kung may tubig nga ba ang baga mo
 • Blood test – para makita kung normal ba ang dami ng oxygen sa dugo mo
 • Electrocardiogram o ECG para makita kung may mga sinyales ng posibleng atake sa puso

Ang pagkakaroon ng tubig sa baga ay isang seryosong kalagayan, kaya nangangailangan ito ng mabilis na aksiyon. Sa malalang mga kalagayan, ang mga pasyenteng may tubig sa baga ay kailangang gamutin sa intensive care unit o ICU.

Narito ang ilan sa mga pamamaraan ng panggagamot:

Aspiration – ito ay ang pag higop sa tubig sa baga gamit ang isang tubo na ipinapasok pababa sa lalamunan
Diuretic o pampaihi – ito ay gamot na ibinibigay upang mailabas ang tubig sa baga sa natural na paraan
Gamot sa sakit sa puso – ibinibigay ito para makontrol ang pulso at maalis ang pressure
Pagoopera – pagbukas sa dibdib para tanggalin ang tubig na naipon sa baga

Sa ilang mga pagkakataon, ang paggamot ay maaaring mangailangan ng mechanical ventilation tulad ng paggamit ng oxygen mask o paggamit ng tubo na ipinapasok sa lalamunan para direktang makakuha ng oxygen ang baga.

Ang totoo, walang paraan para lubusang maiwasan ang pagkakaroon ng tubig sa baga. Ang mga tao na may mas mataas na posibilidad na magkaroon ng tubig sa baga ay dapat na makipagusap agad sa doktor para hindi na magkaroon ng ganitong nakamamatay na sakit sa baga.

Isa pa, lahat tayo ay makikinabang kapag sinunod natin ang mga sumusunod:

 • Pagkuha ng bakuna laban sa pulmonya
 • Pagkuha ng bakuna laban sa trangkaso lalo na kung ikaw ay may sakit sa puso o matanda na
 • Patuloy nap ag inom ng gamot pampaihi kung ikaw ay kagagaling pa lamang sa sakit na ito para maiwasan ang pagbalik ng tubig sa baga

Maiiwasan mo ang pagkakaroon ng sakit sa puso, na siyang dahilan ng tubig sa baga sa pamamagitan ng:

Ang tubig sa baga ay maaagapan at nagagamot, lalo na kung ito ay matukoy ng mas maaga. Subalit sa ilang mga kalagayan, ang tubig sa baga ay nakamamatay, kahit na maisagawa pa ang lahat ng uri ng panggagamot.

Gaano kapaki-pakinabang ang artikulong ito?