in

Gamot Sa Uric Acid: Basahin Ito Kung Pinahihirapan Ka Ng Gout!


ad

Ano ba ang uric acid? Ang uric acid ay isang basurang kemikal sa loob ng katawan na naiipon kapag tinutunaw ng ating digestive system ang purine, kemikal na matatagpuan sa mga pagkaing tulad ng atay, mushroom, mackerel, anchovies, at mga beans.

Ang uric acid ay pangakaraniwang linilinis ng mga bato sa dugo, at inilalabas sa katawan sa pamamagitan ng pag ihi. Gayunman, ang napakataas na dami ng uric acid ay maaaring maipon sa katawan kapag ang mga bato ay nahihirapang gawin ang gawaing paglilinis o kung ang iyong katawan ay nakapag iipon ng napakaraming uric acid sa loob ng maikling panahon. Ang kondisyong ito ay tinatawag na hyperuricemia.

Ang mataas na konsentrasyon ng uric acid sa dugo ay maaaring maging urate crystal sa katagalan, na maaaring maipon sa mga hugpungan ng buto at malalambot na mga tissue. Ang pagkaipon ng malakarayom na mga kristal na ito ay siyang nagiging sanhi ng mga sintomas ng sakit na gout.

Ano ba ang gout?

Ang gout, na tinatawag ding gouty arthritis ay isang napakasakit na uri ng artritis na sanhi ng mataas na konsentrasyon ng uric acid sa katawan.

Ang napakasakit nap ag atake ng mga sintomas ng gout ay maaaring mag simula sa hinlalaki sa paa. Maaari ring magkaroon ng pamamaga sa sakong, tuhod, braso at siko. Ang ganitong uri ng pananakit ay maaaring tumagal ng ilang araw sa maagang yugto ng sakit, ngunit maaaring maging mas matagal habang ito ay lumalala.Kung hindi ito magagamot, ang gout ay maaaring permanenteng makasira sa mga kasukasuan at sa mga bato, sang ayon sa mga dalubhasa.

Ang gout ay mas pangakaraniwan sa mga kalalakihan, lalo na sa mga lalaking nasa edad 40 hanggang 50. Ito ay isang pangakaraniwang sakit. Sa katunayan, mahigit anim na milyong adulto ang sinasabing nasuri na may mataas na uric acid at gout, sa buong mundo.

Uric Acid: Sanhi ng pagkakaroon ng gout

Tulad ng nabanggit na, ang uric acid ang dahilan kung bakit ka nagkaroon ng gout. Ang uric acid ay basura sa katawan at kailangan mailabas sa pamamagitan ng pag ihi. Subalit kung ito ay nailalabas ng maayos o kaya naman ay mabilis na makaipon ang iyong katawan ng basurang ito, ikaw ay magkakasakit ng gout.

Narito ang mga sanhi ng pagkakaroon ng mataas na bilang ng uric acid na nauuwi sa gout:

  • Pagkakaroon ng mga kapamilyang may mataas na uric acid o gout
  • Ikaw ay may sobrang timbang o malabis na katabaan
  • Ikaw ay may problema o sakit sa bato
  • Pagkahantad sa tingga
  • Umiinom ka ng maraming alak
  • Umiinom ka ng mga gamot pampaihi

Ano ba ang mga sintomas ng mataas na uric acid?

Ayon sa mga dalubhasa, ang pangunahing sintomas ng mataas na uric acid at gout ay ang mga sumusunod:

  • Matinding pananakit nga kasukasuan na maaaring mag tagal ng 12 hanggang 24 oras.
  • Pananakit ng kasukasuan na maaaring magtagal ng ilang ilang linggo at pagsakit ng iba pang mga kasukasuan sa katagalan
  • Pamumula at pamamaga ng mga kasukasuan
  • deformity ng kasukasuan

Gout o rayuma?

Ang gout at ang rayuma ay nagkakahawig kung mga sintomas rin lang ang pag uusapan. Ang dalawang sakit na ito ay kapwa sanhi ng pamamaga at pagsakit ng mga kasukasuan. Ang pagkakaiba ng gout at rayuma ay nagsisimula sa kung ano ang sanhi ng mga sakit na ito. Ang rayuma o rheumatoid arthritis ay isang sakit sa immune system na kung saan, ang immunity ng pasyente ay siya mismong sumisira sa mga tissue at organs kasama na ang mga kalamnan at buto. Ang gout ay walang kinalaman sa immune system. Subalit kung hindi magamot agad ang gout ang epekto ng rayuma sa katawan ay magiging halos magkahawig.

Paano ba sinusuri ang gout at uric acid?

Bagaman ang gout ay may napakasakit at hindi mapapasubaliang mga sintomas, ang mga sinyales ng sakit na ito ay maaaring maging mahirap tukuyin sa ilang mga pagkakataon. Ang iyong doktor ay maaaring kumuha ng sample ng tubig na galing sa kasukasuan mo para masuri ito sa posibleng pagkakaroon ng urate crystal na dala ng mataas na uric acid.

May mga impeksyon sa kasukasuan na maaaring mapagkamalang gout. Kaya kung duda ang doktor nab aka impeksyon ang nagdadala ng pananakit, maaaring tingnan ng doktor ang tubig na kinuha sa kasukasuan mo para sa posibleng impeksyon na dala ng bakteriya.

Ang pagsusuri sa dugo o blood test ay kukumpirma sa pagkakaroon mo ng mataas na lebel ng uric acid. Samatala, sinasabi ng ilang dalubhasa na ang resulta ng blood test ay maaaring mapanlinlang dahil may mga pasyente na may gout subalit hindi mo kakikitaan ng kakaibang dami ng uric acid sa dugo at may mga tao naman na may mataas na uric acid sa dugo ngunit hindi nagkakaroon ng gout.

Ano ba ang gamot sa uric acid at gout?

Ang isang pasyente ay hindi gagaling hanggang sa hindi siya bigyan ng gamot na makapagpapababa ng uric acid. Dapat malaman ng mga pasyente ng gout na ang normal na dami ng uric acid sa katawan ay hindi tataas sa 6 millligrams per deciliter. Totoo, ang pagkakaroon ng gout ay hindi pa nagagamot. Pero ang pag inom ng tamang gamot at pagbabago ng ilang kinaugalian sa buhay ay maaaring makatulong upang makontrol ang paglala ng sakit na ito. Sumangguni sa doktor para sa tamang gamot sa pananakit at sa pagkontrol ng dami ng uric acid sa katawan mo.

Bukod sa pag inom ng gamot, ang mga pasyenteng may mataas na uric acid na nauwi sa gout ay pinapayuhang mag ehersisyo at baguhin ang paraan ng pagkain para maiwasan ang pag atake ng mga sintomas ng sakit. Dahil sa ang uric acid ay nabubuo kapag tinutunaw ng sikmura ang purine, mababawasan ng pasyente ang konsentrasyon ng uric acid sa kanilang dugo sa pamamagitan ng pag iwas sa mga pagkaing mataas sa purine tulad ng atay, green pees, mga beans tulad ng sitaw at munggo, at atay. Ang mga dalubhasa ay nagpapayo rin ng pag inom ng maraming tubig araw araw. Iwasan rin ang pag abuso sap ag inom ng alak, dahil ang alak ay may kakayahang pataasin ang dami ng uric acid sa dugo.

Paano makaiiwas sa gout?

Ang mga taong naganganib na magkaroon ng gout ay gustong makaiwas sa pananakit na dala ng gout. May ilang mga pagbabago sa paraan ng pamumuhay at sa pagkain na maaari mong isagawa para mapababa ang panganib na ikaw ay magkaroon ng gout. Kung ang mga pagbabagong ito ay hindi sapat para maiwasan mo ang mga pag-atake ng gout, maaaring magreseta ang doktor ng gamot para sa gout.

Umiwas o bawasan ang pag-inom ng alak. Ang alak ay hadlang para mailabas ang uric acid sa katawan, bagaman hindi pare-pareho ang mga inumin na may alcohol. Ang beer o ibang red wine ay may mataas na purine content kaya dapat iwasan ang mga ito. Ang white wine ay hindi maiuugnay sa gout kaya ang pag-inom nito ay hindi naman makapagpapalala ng gout.

Uminom ng maraming tubig. Ang pag-inom ng maraming tubig ay makatutulong para mapanatiling malusog ang mga bato at mailabas ang uric acid sa katawan. Ang mga dalubahasa ay nagrerekomenda ng pag-inom ng walong basong tubig araw-araw.

Magbawas ng timbang at panatilihin ang malusog na bigat. Ang pagkakaroon ng malusog na timbang sa pamamagitan ng tamang pagkain at pag eehersisyo ay makapagpapababa ng panganib na magkaroon ka ng gout. Pero tandaan, ang mga taong gustong magpapayat ay dapat na huwag itong biglain, dahil ang biglaang pagbagsak ng timbang ay maaaring maging dahilan mismo ng pag-atake ng gout.


ad

Written by Dr. Joshua Margallo

Residency training in UP-PGH Department of Family & Community Medicine Graduated from Matias H. Aznar Memorial College of Medicine, Cebu City in 1989. As a general practitioner I see my patients in a holistic approach and coordinate a referral to other specialists when needed. Additional services I offer are: family counseling, health and wellness promotion and preventative medicine.

Gamot Sa Acidic: Mga Pagbabagong Dapat Mong Gawin, Gamot Na Dapat Mong Inumin

ano ang gamot sa mabahong pepe

Gamot sa Mabahong Pepe – Kaalaman at Solusyon