in

Gamot Sa Acidic: Mga Pagbabagong Dapat Mong Gawin, Gamot Na Dapat Mong Inumin


ad

Karamihan sa mga Pinoy ay nakaranas nang maging acidic. Ang pagiging acidic o hyperacidity ay isang problema hindi lamang ng mga Pilipino kundi ng halos lahat ng tao sa buong mundo. Ano ng aba ang dahilan ng pagiging acidic? Ano ba ang gamot sa acidic? Paano ba ito maiiwasan? Basahin mo ng kompleto ang artikulong ito para masolusyonan ang iyong problema sa hyperacidity.

Ano ba ang hyperacidity?

Ang pasukan papunta sa iyong sikmura ay isang balbula, isang singsing na kalamnan na tinatawag na lower esophageal sphincter o LES. Sa normal na kalagayan, ang LES ay mabilis na sumasara sa mismong pagkakataon na nakadaan na ang pagkain sa balbulang ito. Kapag ang LES ay hindi maayos na magsara o kaya naman ay palaging nakabukas, ang acid na naiipon sa loob ng sikmura ay maaaring lumabas papuntang esophagus. Ito ang dahilan ng mga sintomas na tulad ng paghapdi ng sikmura at heartburn. Kung ang mga sintomas ng pagiging acidic ay umaatake ng dalawa o higit pa sa loob ng isang linggo, ikaw ay may sakit na kung tawagin ay acid reflux disease na mas kilala ng mga Pinoy bilang acidic.

Ano ang sanhi ng pagiging acidic?

Ang isa sa mga parating dahilan ng pagiging acidic ay ang pagkakaroon ng sakit sa tiyan na kung tawagin ay hiatal hernia, isang uri ng luslos. Ito ay nangyayari kapag ang mataas na bahagi ng sikmura at ang LES ay gumalaw paitaas ng diaphragm, ang kalamnan na komukontrol sa paghinga at organo na hangganan kapwa ng sikmura at dibdib. Sa ordinaryong pagkakataon, ang diaphragm ay tumutulong na mapanatili ang acid sa sikmura. Ngunit kung ikaw ay may hiatal hernia, ang asido na naipon sa sikmura mo ay maaaring mapunta sa esophagus na nagiging dahilan ng mga sintomas ng pagiging acidic.

Sinu-sino ba ang maaaring maging acidic?

Narito ang ilan sa mga salik na maaaring magpataas ng posibilidad na ikaw ay magkaroon ng hyperacidity:

 • Pagkain ng napakarami o paghiga agad matapos kumain
 • Pagiging sobra ang bigat o katabaan
 • Pagkain bago matulog
 • Pagkain ng partikular na uri ng pagkain tulad ng citrus, kamatis, tsokolate, bawang, sibuyas, maaanghang o matatabang pagkain
 • Pag inom ng isang partikular na inumin tulad ng alak, soft drinks, kape o tsaa
 • Paninigarilyo
 • Pagiging buntis
 • Pag inom ng gamot tulad ng ibuprofen, gamot sa pananakit ng katawan o maintenance para sa highblood

Ano ba ang sintomas ng acidic?

Iniisip mo ba na ikaw ay acidic? Narito ang ilan sa mga pangkaraniwang sintomas ng taong acidic:

Heartburn: ito ang mahapding pakiramdam na nagmumula sa sikmura papuntang dibdib at minsan, nakakarating hanggang sa lalamunan. Heartburn ang tawag dito dahil ang mga taong acidic ay nakararamdam ng sakit sa bandang ibaba ng dibdib na para bang pinapaso ang puso nila.

Lasang suka sa bibig: Pagkalasa ng mapait o maasim na lasa ng asido na nanggagaling sa lalamunan hanggang sa bibig.

Ang iba pang mga sintomas ng acidic ay ang mga sumusunod:

 • Matinding kabag
 • Pagdumi ng maitim o may dugo o kaya ay pagsusuka na may kasamang dugo
 • Pagdighay
 • Pagsinok na matagal bago matigil
 • Pagkahilo
 • Tunog na para bang sumisipol kapag humihinga
 • Pagkapaos
 • Hindi maalis alis na pamamaga ng lalamunan

Paano ba sinusuri ang mga taong acidic?

Kailangan mong sumangguni sa doktor kung inaatake ka ng mga sintomas ng pagiging acidic dalawang beses o higit pa kada linggo, o kung ang mga nabibiling gamot sa tindahan laban sa hyperacidity ay hindi na umeepekto. Ang paghihirap na dala ng mga sintomas ng sakit na ito tulad ng heartburn ay siyang pangunahing paraan upang tukuyin kung ikaw nga ba ay acidic. Hyperacidity yan kung ang mga sintomas ay bigla na lamang lumitaw kasabay ng mga pagbabago sa iyong buhay, o kaya naman ay gumagaan ang pakiramdam mo kapag umiinom ka ng mga gamot tulad ng antacid.

Kung ang pag inom ng antacid ay hindi nakatutulong na mawala ang mga sintomas, ang iyong acid ay malala. Maaaring hilingin ng doktor na ikaw ay maipasailalim sa mga pagsusuri na kukumpirma sa inyong hinala.

Esophagram – Baka palunukin ka ng kemikal na barium para masuri kung ang hyperacidity mo ay dahil sa sakit na ulcer o kaya naman ay kumikipot na ang iyong esophagus. Lulunok ka ng barium para maging malinaw ang kuha ng X-ray.

Esophageal manometry – Ito ay isang pagsusuri para malaman kung nagagawa pa ng tama ng LES at esophagus ang bahagi nito sa sistemang panunaw.

Pag monitor sa pH – Ang pagsusuring ito ay ginagawa para malaman ang acidity ng esophagus. Ipapasok ng doktor ang isang aparato sa iyong lalamunan, itutulak ito pababa hanggang esophagus at hahayaan ito ng isa hanggang dalawang araw para masukat ang dami ng asido sa esophagus.

Endoscopy – Ang pagsusuring ito ay tutulong para makita kung may problema sa sikmura o esophagus. Ang pagsusuri ay nangangailangan ng pagpasok ng isang manipis na tubo pababa sa iyong lalamunan. Malamang na patulugin ka habang ginagawa ito para hindi mo maramdaman ang sakit.

Maaring kumuha ng kaunting piraso ng laman o tissue habang isinasagawa ang endoscopy. Susuriin ang laman gamit ang mikroskopyo para makita kung may impeksyon o abnormalidad ang iyong sikmura. Biopsy ang tawag sa prosesong iyan.

Ano ang gamot sa acidic?

Ang pagiwas sa ilang uri ng pagkain at inumin ay siyang pinaka mabisang paraan upang gamutin ang hyperacidity. Narito ang ilan sa aming payo ukol sa paksang gamot sa acidic.

 • Kumain ng kaunti subalit mas madalas sa buong araw
 • Huminto ka na sa paninigarilyo
 • Iangat moa ng iyong ulo ng mga apat hanggang anim na pulgad kapag ikaw ay matutulog
 • Subukang matulog sa upuan tuwing hapon
 • Huwag kang magsusuot ng masikip na pantalon at sinturon
 • Kung sobra ang iyong timbang o katabaan, sikaping magbawas ng timbang sa pamamagitan ng ehersisyo at pag bawas sa pagkain.
 • Magtanong ka rin sa doktor mo kung ang maintenance medicine na iniinum mo ay nagdudulot ng acid sa sikmura

Sa maraming mga pagkakataon, ang pagbabago ng ilang mga kaugalian sa buhay at ang pag inom ng over the counter na mga gamot sa acidic ay makatutulong saiyo na lubusang makalaya sa pahirap na dala ng ng hyperacidity.

Dito sa Pilipinas, ang sikat na brand ng gamot sa acidic ay ang Kremel S at Gaviscon. Madalas mo itong nakikita sa TV. Pero tandaan, ang pagbabago ng ilang mga kaugalian sa buhay ay kailangan para magamot ang iyong sakit at hindi lang basta pag inom ng gamot.

Paano ba makaiiwas sa hyperacidity?

Kung naghahanap ka ng paraan para maiwasan ang pabalik-balik na heartburn na kasama ng hyperacidity, ang kaunting mga pagbabago ay maaari mong gawin. Ang pagpili ng mga kinakain, sapat na tulog at pag-iwas sa stress ay makatutulong para maibsan ang mahapding pakiramdam sa dibdib na resulta ng heartburn.

Piliin ang mga kinakain. Isa sa pangunahing paraan upang makaiwas sa heartburn ay ang mga pagbabago sa pagkain at paraan ng pagkain nito.

Kumain ng kaunti ngunit madalas, iwasan ang pagkain ng bihira ngunit maramihan. Imbes, kumain ng 5 ulit sa loob ng maghapon, iwasang kumain ng marami kapag gabi na. Maiiwasan nito ang hindi kinakailangang pagkabatak ng tiyan at paggalaw paitaas ng acid.

Iwasan ang mga pagkaing nakakatrigger sa heartburn. Ang ilan sa mga kinakain natin ay nagpapalala ng atake ng hyperacidity, tulad ng:

 • Chocolate
 • Mga citrus at mga juice na gawa rito
 • Sili
 • Kamatis at mga produktong gawa rito
 • Pinirito, matataba at maaanghang na pagkain
 • Bawang at sibuyas, at mga pagkaing meron nito

Baka gusto mong gumawa ng food diary, kung saan isusulat mo ang lahat na mga pagkaing kinakain mo at ang mismong oras na inatake ka ng hyperacidity. Ipapakita nito ang mga pagkaing nagiging dahilan ng iyong heartburn.

Bawasan ang alak, tsaa, kape at softdrinks. Ang mga ito ay sanhi ng paglala ng mga sintomas ng hyperacidity kaya limitahan mo o kaya ay iwasan mo nang tuluyan ang pag-inom ng mga ito.

Baguhin ang mga kinasanayan sa pagtulog. Huwag ka nang kakain bago matulog. Siguraduhing nakapag hapunan ka na dalawa o tatlong oras bago ka matulog sa gabi. Kapag nahihiga ka, hinahatak ng gravity ang lahat ng nasa sikmura mo pataas ng esophagus. Kaya kung nakapaghapunan ka ng mas maaga, kakaunting pagkain lamang ang mapupunta pabalik ng esophagus.

Huminto sa paninigarilyo. Alam mo na naman siguro na kailangan mo nang ihinto ang paninigarilyo dahil para naman ito sa sarili mong kalusugan. Makakaiwas ka rin sa pagkakaroon ng heartburn kapag itinigil mo na ang paninigarlyo dahil ito ay isa sa pangunahing trigger ng pagiging acidic.

Magbawas ng timbang. Ang sobrang katabaan ay maaaring maiugnay sa pagiging acidic. Ang sobrang katabaan ay nakakadagdag sa pressure sa tiyan na siyang tumutulak sa pagkain pabalik ng esophagus.

Kung magbabawas ka ng timbang, mararamdaman mo ang pagbabago kapag nabawasan ka ng 10 hanggang 15 pounds. Ipakipag-usap sa doktor mo ang plano mo para matulungan ka niya na makapagbawas ng isa o dalawang libra bawat linggo.


ad

Written by Dr. Joshua Margallo

Residency training in UP-PGH Department of Family & Community Medicine Graduated from Matias H. Aznar Memorial College of Medicine, Cebu City in 1989. As a general practitioner I see my patients in a holistic approach and coordinate a referral to other specialists when needed. Additional services I offer are: family counseling, health and wellness promotion and preventative medicine.

Pamamaga ng Mata: Mga Sanhi at Lunas

Gamot Sa Uric Acid: Basahin Ito Kung Pinahihirapan Ka Ng Gout!