in

Tinnitus: Ano ang Gamot sa Umuugong ang Tenga?


ad

Kung naghahanap ka ng gamot sa umuugong ang tenga, basahin ang artikulong ito dahil ito ay para saiyo.

Tinnitus: umuugong ang tenga

Ang pag ugong ng tenga, sakit na kung tawagin ay tinnitus ay pangkaraniwan hindi lamang sa mga Pinoy kundi sa mga tao sa buong mundo. Hindi lamang pag ugong ng tenga ang naririnig ng mga pasyenteng may tinnitus, kundi ang iba pang mga tunog na maaaring makagambala at makaapekto sa pang araw araw na mga gawain ng isang pasyente. Ang tunog ng umuugong ang tenga ay maaaring nawawala at bumabalik o patuluyan. Iba iba rin ang lakas na maririnig ng pasyente. Mas tumitindi ang pag ugong kapag ang ingay sa kapaligiran ay hindi gaanong malakas tulad kapag ikaw ay matutulog na sa gabi sa isang tahimik na silid. Sa bibihirang mga pagkakataon, ang pag ugong ng tenga ng mga pasyenteng may tinnitus ay kasabay ng kumpas ng pagtibok ng puso.

Bagaman ang pag ugong ng tenga ay karaniwan nang konektado sa pagkabingi, ang sakit na ito ay hindi naman sanhi ng pagkawala ng pandinig. Hindi rin masasabi na ang pagkabingi ay siyang sanhi ng tinnitus o ng umuugong na tenga. Sa katunayan, may ilang pasyente na may umuugong na tenga ang nagsasabi na wala silang problema sa pandinig, at sa ilang mga kalagayan, mas nagiging mas sensitibo pa sila sa tunog!

May ilang kaso ng tinnitus na sanhi ng impeksyon o pagbabara sa tenga, ngunit kapag na alis na ang bara ay nawawala na ang problema sa umuugong na tenga. Pero kadakalasan, ang tinnitus ay nagpapatuloy kahit na masulosyunan pa man ang iba pang problema sa tenga. Sa mga ganyang kaso, ang pagpapasailalim sa mga therapy ay siyang pwedeng maging gamot sa umuugong na tenga.

Sanhi ng umuugong na tenga

Para matukoy kung ano ang sanhi ng umuugong ang tenga o tinnitus, ang iyong doktor ay magsasagawa ng mga pagsusuri, kasama na ang maingat na pagsusuri sa iyong tenga. Siguraduhing ipaalam sa doktor mo ang lahat na mga gamot na iniinom mo, dahil ang umuugong na tenga ay maaaring epekto rin ng ilang uri ng gamot.

Kung ang pinagmumulan ng problema ay hindi parin matukoy, irerekomenda ka sa isang otologist o otolaryngologist, mga espesyalista sa tenga, o sa audiologist, espesyalista sa pandinig. Bilang bahagi ng pagsusuri, ikaw maaaring ipasailalim sa isang hearing test na kung tawagin ay audiogram. Maaari ring magrekomenda ang doktor ng MRI o CT scan para makita kung may problema sa estraktura ng iyong sistemang pandinig.

Ano ang mga sintomas ng tinnitus o umuugong na tenga?

Ang kadalasang sintomas ng tinnitus ay ang mismong ingay sa loob ng tenga tulad ng pag-ring, pagbulong ng parang sa bubuyog, pag-ugong at tunog ng pito.

Kadalasan, ang taong may tinnitus lamang ang nakakarinig ng pag-ugong. Pero may mga uri ng tinnitus na naririnig ng doktor ang tunog gamit ang stethoscope.

Ang kakaibang tunog ay maaaring napakababa tulad ng hilik o kaya naman ay napakataas tulad ng feedback ng mikropono at pwede itong marinig ng isa o dalawang tenga. Sa ilang mga pagkakataon, maaari itong maging napakalakas anupa’t nakakaapekto na sa kakayahan mong tumuon ng pansin sa totoong mga tunog. Maaaring manatili ang tunog ngunit pwede itong mawala at bumalik.

Ano ang mga uri ng umuugong na tenga?

May dalawang uri ng tinnitus, depende sa kung sino lang ang nakaririnig ng tunog.

Subjective tinnitus. Iyan ang tawag kapag ikaw lang ang nakakarinig ng pag-ugong. Maaaring ito ay dahil sa mga problema sa labas, gitna at loob ng iyong tenga. Malamang na dulot din ito ng problema sa auditory nerves na bahagi ng iyong utak na siyang nag-iinterpreta ng tunog.

Objective tinnitus. Ang uring ito nang tinnitus ay kapag naririnig din ng doktor ang tunog na naririnig mo sa panahon ng pagsusuri. Ito ay malamang sanhi ng problema sa mga ugat na daanan ng dugo, problema sa mga buto sa middle ear o problema sa mga kalamnan sa loob ng tenga.

Ano ang gamot sa umuugong na tenga?

Kung ang iyong umuugong ang tenga ay sanhi ng isang partikular na karamdaman, ang unang hakbang ay ang tukuyin at gamutin ang naturang sakit. Pero kung ang pag ugong o tinnitus ay nagpapatuloy parin sa kabila ng paggamot sa inaakala mong sanhi, o kung ito ay resulta sa pagkakahantad sa napakalakas na tunog, ang mga doktor ay maaaring magmungkahi ng alternatibong mga paraan para mabawasan ang umuugong na tunog.

Kung nahihirapan kang makayanan ang umuugong na tenga at sa mga epektong dala nito, maaari kang maghanap ng counselling o support group na baka makatulong saiyo. Humingi ng tulong sa doktor mo para sa referral.

Paano makakaiwas sa pag-ugong ng tenga?

Mahalaga na maunawaan natin na ang tenga at ang buong sistemang pandinig ay napakadelikado at sensitibo. Dahil sa ito ay bahagi ng nervous sytem, sensitibo ito sa lahat ng mga pangyayari sa buong katawan ng tao. Kaya, kung gusto mong makaiwas o mabawasan man lamang ang mga epekto ng tinnitus, dapat na gawin moa ng sumusunod na mga payo:

  • Mag-iwas sa malalakas na tunog at ingay
  • Kontrolin ang blood pressure
  • Bawasan ang asin sa mga kinakain
  • Mag-iwas sa mga nerve stimulant tulad ng kape, softdrink at sigarilyo
  • Bawasan ang pag-aalala
  • Mag-ehersisyo
  • Mag-iwas sa pag inom ng aspirin dahil sa ito ay trigger ng pag-ugong ng tenga

Bawasan mo na rin ang pag-aalala mo sa tinnitus. Kasi habang nag-aalala ka tungkol sa mga tunog na naririnig mo, lalo mo lamang itong mapapansin!

Huwag mo ring kalimutan na magpahinga ng regular para makaiwas ka sa fatigue.

Ang tinnitus ay mas nakakainis kapag tahimik ang kapaligiran lalo na kung ikaw ay matutulog na. Gumamit ka ng mga kasangkapang maaaring maging kakompetensya ng tunog sa tenga mo tulad ng radyo para hindi mo gaanong marinig ang tunog. Pwede mo na ring pagtiyagaan ang tunog ng relo o bintilador.


ad

Written by Dr. Joshua Margallo

Residency training in UP-PGH Department of Family & Community Medicine Graduated from Matias H. Aznar Memorial College of Medicine, Cebu City in 1989. As a general practitioner I see my patients in a holistic approach and coordinate a referral to other specialists when needed. Additional services I offer are: family counseling, health and wellness promotion and preventative medicine.

ano ang mabisang gamot sa paghilik

Solusyunan ang Problema sa Hilik sa Pamamagitan ng Simpleng Pamamaraan at Gamot!

kahirapan sa paghinga

Hirap sa Paghinga, Problema na Hindi Dapat Balewalain