Ano ang Gamot sa Umuugong ang Tenga?

Kung naghahanap ka ng gamot sa umuugong ang tenga, basahin ang artikulong ito dahil ito ay para saiyo.

Tinnitus: umuugong ang tenga

Ang pag ugong ng tenga, sakit na kung tawagin ay tinnitus ay pangkaraniwan hindi lamang sa mga Pinoy kundi sa mga tao sa buong mundo. Hindi lamang pag ugong ng tenga ang naririnig ng mga pasyenteng may tinnitus, kundi ang iba pang mga tunog na maaaring makagambala at makaapekto sa pang araw araw na mga gawain ng isang pasyente. Ang tunog ng umuugong ang tenga ay maaaring nawawala at bumabalik o patuluyan. Iba iba rin ang lakas na maririnig ng pasyente. Mas tumitindi ang pag ugong kapag ang ingay sa kapaligiran ay hindi gaanong malakas tulad kapag ikaw ay matutulog na sa gabi sa isang tahimik na silid. Sa bibihirang mga pagkakataon, ang pag ugong ng tenga ng mga pasyenteng may tinnitus ay kasabay ng kumpas ng pagtibok ng puso.

Bagaman ang pag ugong ng tenga ay karaniwan nang konektado sa pagkabingi, ang sakit na ito ay hindi naman sanhi ng pagkawala ng pandinig. Hindi rin masasabi na ang pagkabingi ay siyang sanhi ng tinnitus o ng umuugong na tenga. Sa katunayan, may ilang pasyente na may umuugong na tenga ang nagsasabi na wala silang problema sa pandinig, at sa ilang mga kalagayan, mas nagiging mas sensitibo pa sila sa tunog!

May ilang kaso ng tinnitus na sanhi ng impeksyon o pagbabara sa tenga, ngunit kapag na alis na ang bara ay nawawala na ang problema sa umuugong na tenga. Pero kadakalasan, ang tinnitus ay nagpapatuloy kahit na masulosyunan pa man ang iba pang problema sa tenga. Sa mga ganyang kaso, ang pagpapasailalim sa mga therapy ay siyang pwedeng maging gamot sa umuugong na tenga.

Sanhi ng umuugong na tenga

Para matukoy kung ano ang sanhi ng umuugong ang tenga o tinnitus, ang iyong doktor ay magsasagawa ng mga pagsusuri, kasama na ang maingat na pagsusuri sa iyong tenga. Siguraduhing ipaalam sa doktor mo ang lahat na mga gamot na iniinom mo, dahil ang umuugong na tenga ay maaaring epekto rin ng ilang uri ng gamot.

Kung ang pinagmumulan ng problema ay hindi parin matukoy, irerekomenda ka sa isang otologist o otolaryngologist, mga espesyalista sa tenga, o sa audiologist, espesyalista sa pandinig. Bilang bahagi ng pagsusuri, ikaw maaaring ipasailalim sa isang hearing test na kung tawagin ay audiogram. Maaari ring magrekomenda ang doktor ng MRI o CT scan para makita kung may problema sa estraktura ng iyong sistemang pandinig.

Gamot sa umuugong na tenga

Kung ang iyong umuugong ang tenga ay sanhi ng isang partikular na karamdaman, ang unang hakbang ay ang tukuyin at gamutin ang naturang sakit. Pero kung ang pag ugong o tinnitus ay nagpapatuloy parin sa kabila ng paggamot sa inaakala mong sanhi, o kung ito ay resulta sa pagkakahantad sa napakalakas na tunog, ang mga doktor ay maaaring magmungkahi ng alternatibong mga paraan para mabawasan ang umuugong na tunog.

Kung nahihirapan kang makayanan ang umuugong na tenga at sa mga epektong dala nito, maaari kang maghanap ng counselling o support group na baka makatulong saiyo. Humingi ng tulong sa doktor mo para sa referral.

Gaano kapaki-pakinabang ang artikulong ito?

KATULAD NA MGA ARTIKULO