in

Impeksyon sa Tenga: Sanhi, Sintomas at Gamot


ad

Ang impeksyon sa tenga ay nagyayari kapag ang bacteria o virus ay makapasok at makapaminsala sa middle ear o gitnang bahagi ng tenga, sa likod mismo ng eardrum. Ang impeksyong ito ay talagang masakit dahil sa pamamaga ng tenga na dala nito, kasama na ang pagkakaipon ng fluid sa gitnang bahagi ng tainga.

Ano ang mga uri ng impeksyon sa tenga?

May dalawang uri ng impeksyon sa tainga:

 • Acute ear infection ang tawag sa sa impeksyon kung ito ay napakasakit subalit hindi lang nagtatagal.
 • Chronic ear infection naman kung ito ay hindi agarang nawawala o kaya ay pabalik balik lamang.

Ang chronic ear infection ay maaaring mauwi sa permanenteng pagkasira sa middle ear na dahilan ng pagkabingi.

Ano ang sanhi ng impeksyon sa tenga?

Ang impeksyon sa tenga ay nangyayari kapag ang isa sa mga eustachian tube ng tenga mo ay mamaga o mabarahan, na dahilan para maipon ang fluid sa gitnang bahagi ng iyong tenga. Ang mga tubong ito ay siyang kumukunekta sa tenga at sa likod na bahagi ng iyong lalamunan. Ang mga dahilan ng pagbabarang ito ay ang mga sumusunod:

Ano ang mga sintomas ng impeksyon sa tenga?

Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga pangkaraniwang sintomas ng impeksyon sa tenga:

 • Pamamaga ng tenga
 • Bahagyang pananakit na nararamdaman sa loob ng tenga
 • Pagiging matamlay kung sanggol ang pasyente
 • Paglabas ng tulad nanang tubig galing sa tenga
 • Pressure sa tenga na hindi naaalis
 • Pagka-bingi

Ang mga sintomas na ito ay maaaring mawala at magbalik. Ang mga sintomas ng pamamaga ng tainga ay pwedeng maranasan sa isa o dalawang tenga. Ang pananakit ay mas malala kung dalawang tenga ang may impeksyon. Ang mga sintomas ng chronic ear infection ay maaaring hindi gaaanong halata kumpara sa acute ear infection.

Ang mga sanggol na anim na buwan gulang pababa na may lagnat o impeksyon sa tenga ay dapat na ipatingin sa doktor. Kumunsulta agad sa doktor kung ang iyong anak ay may lagnat na mas mataas sa 102°F o kung ang pananakit ay napakalala.

Ano ang gamot sa impeksyon sa tenga?

Karamihan sa mga hindi naman malalang kaso ng impeksyon sa tenga ay kusa na lamang na gumagaling kahit walang gamutan. Pero may magagawa ka para mabawasan ang pahirap na dala ng mga sintomas ng impeksyon. Narito ang ilan sa mga ito.

 • Pagpahid ng kapirasong tela na isinawsaw sa mainit na tubig. Alisin ang sobrang tubig bago ipunas sa namamagang tenga
 • Pag-inom ng over the counter na mga pain reliever
 • Paggamit ng over the counter o irinesetang ear drop

Kung ang iyong mga sintomas ay mas lumalala pa, o hindi man lamang gumaling, kailangan mo nang makipagkita sa doktor mo. Pwedeng magriseta si Doc ng antibiotic kung ang pamamaga ng tenga ay hindi gumagaling. Kung ang bata na hindi pa dalawang taong gulang ay magpakita ng mga sintomas ng impeksyon sa tenga, ang doktor ay maaaring magriseta ng antibiotic bilang gamot sa namamagang tenga. Mahalaga na tapusin mo ang pag inom ng antibiotic kapag nasimulan mo ito.

Paano makaiiwas sa impeksyon sa tenga?

Kung nangangalaga ka sa maliit na bata, alam mo siguro kung gaano kadalas na magkaroon ng impeksyon sa tenga ang mga bata.

Nangyayari din ito sa mga matatanda subalit mas madalas ito sa mga bata dahil hindi pa nade-develop ang kanilang immune system na siyang lumalaban sa mga impeksyon na sanhi ng bacteria at virus.

Hindi mo mapipigilan ang paglala ng impeksyon sa tenga. Pero kung pag-aaralan mo kung ano ang nagiging sanhi nito ay makagagawa ka ng mga hakbang para makaiwas ang anak mo sa pagkakaroon ng impeksyon sa tenga.

Nagkakaroon ng impeksyon ang tenga sa gitnang bahagi nito. Ang middle ear ay ang bahagi na puno ng hangin malapit sa ear drum. Dito naka-pwesto ang maliliit na mga buto na sensitibo sa tunog.

Ang sipon, trangkaso o allergy ay maaaring magdala ng impeksyon. Ang mga kundisyong ito ay maaaring magdala ng pagbabara at pamamaga sa ilong at lalamunan. Kapag ang sipon at plema ay hindi mawala agad, patataasin nito ang posibilidad na magkaroon ka ng impeksyon sa tenga.

Ang impkesyon sa tenga ay mas madalas tuwing tag-ulan dahil sa ang mga sakit sa paghinga tulad ng sipon at trangkaso ay mas madalas sa panahong ito.

Para maka-iwas sa impeksyon  sa tenga, dapat mo ring malaman ang sumusunod na mga impormasyon:

Pagdede sa bote: Kung ang iyong sanggol ay dumidede sa bote habang nakahiga, mas malamang na magkaroon siya ng impeksyon sa tenga.

Kaya mas mainan kung magbreastfeed, ang mga sanggol na sumuso sa ina sa loob ng 12 buwan ay hindi gaanong nagkakaroon ng impeksyon. Kung hindi possible ang breastfeeding, siguraduhing magpadede ng nakaupo, nakataas ang ulo.

Pagpasok sa daycare: Ang mga bata ay mas nakahantad sa mga mikrobyo kung nakikipaglaro sila sa maraming kaklase sa mga daycare center.

Kaya, mahalaga ang pagpapabakuna sa bata.

Kalidad ng hangin: Ang usok na galing sa sigarilyo at iba pang mga polusyon ay maaaring magpataas ng posibilidad na ikaw ay magkaroon ng impeksyon sa tenga.

Kaya huwag hayaang mahantad sa maruming ang anak, lalo na sa usok ng sigarilyo. Kung naninigarilyo ka, tigilan mo na iyan, alang-alang sa mga kapamilya mo.


ad

Written by Dr. Joshua Margallo

Residency training in UP-PGH Department of Family & Community Medicine Graduated from Matias H. Aznar Memorial College of Medicine, Cebu City in 1989. As a general practitioner I see my patients in a holistic approach and coordinate a referral to other specialists when needed. Additional services I offer are: family counseling, health and wellness promotion and preventative medicine.

mga gamot sa baradong ilong

Mga Gamot Sa Baradong Ilong

ano ang mabisang gamot sa paghilik

Solusyunan ang Problema sa Hilik sa Pamamagitan ng Simpleng Pamamaraan at Gamot!