Impeksyon sa Tenga: Sanhi, Sintomas at Gamot

Ang impeksyon sa tenga ay nagyayari kapag ang bacteria o virus ay makapasok at makapaminsala sa middle ear o gitnang bahagi ng tenga, sa likod mismo ng eardrum. Ang impeksyong ito ay talagang masakit dahil sa pamamaga ng tenga na dala nito, kasama na ang pagkakaipon ng fluid sa gitnang bahagi ng tainga.

May dalawang uri ng impeksyon sa tainga:

 • Acute ear infection ang tawag sa sa impeksyon kung ito ay napakasakit subalit hindi lang nagtatagal.
 • Chronic ear infection naman kung ito ay hindi agarang nawawala o kaya ay pabalik balik lamang.

Ang chronic ear infection ay maaaring mauwi sa permanenteng pagkasira sa middle ear na dahilan ng pagkabingi.

Sanhi ng impeksyon sa tenga

Ang impeksyon sa tenga ay nangyayari kapag ang isa sa mga eustachian tube ng tenga mo ay mamaga o mabarahan, na dahilan para maipon ang fluid sa gitnang bahagi ng iyong tenga. Ang mga tubong ito ay siyang kumukunekta sa tenga at sa likod na bahagi ng iyong lalamunan. Ang mga dahilan ng pagbabarang ito ay ang mga sumusunod:

 • Mga allergy
 • Sipon
 • Impeksyon sa sinus
 • Sobrang plema
 • Paninigarilyo
 • Pamamaga ng tonsil
 • Pagbabago ng pressure sa hangin
 • changes in air pressure

Sintomas ng impeksyon sa tenga

Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga pangkaraniwang sintomas ng impeksyon sa tenga:

 • Pamamaga ng tenga
 • Bahagyang pananakit na nararamdaman sa loob ng tenga
 • Pagiging matamlay kung sanggol ang pasyente
 • Paglabas ng tulad nanang tubig galing sa tenga
 • Pressure sa tenga na hindi naaalis
 • Pagka-bingi

Ang mga sintomas na ito ay maaaring mawala at magbalik. Ang mga sintomas ng pamamaga ng tainga ay pwedeng maranasan sa isa o dalawang tenga. Ang pananakit ay mas malala kung dalawang tenga ang may impeksyon. Ang mga sintomas ng chronic ear infection ay maaaring hindi gaaanong halata kumpara sa acute ear infection.

Ang mga sanggol na anim na buwan gulang pababa na may lagnat o impeksyon sa tenga ay dapat na ipatingin sa doktor. Kumunsulta agad sa doktor kung ang iyong anak ay may lagnat na mas mataas sa 102°F o kung ang pananakit ay napakalala.

Gamot sa impeksyon sa tenga

Karamihan sa mga hindi naman malalang kaso ng impeksyon sa tenga ay kusa na lamang na gumagaling kahit walang gamutan. Pero may magagawa ka para mabawasan ang pahirap na dala ng mga sintomas ng impeksyon. Narito ang ilan sa mga ito.

 • Pagpahid ng kapirasong tela na isinawsaw sa mainit na tubig. Alisin ang sobrang tubig bago ipunas sa namamagang tenga
 • Pag-inom ng over the counter na mga pain reliever
 • Paggamit ng over the counter o irinesetang ear drop

Kung ang iyong mga sintomas ay mas lumalala pa, o hindi man lamang gumaling, kailangan mo nang makipagkita sa doktor mo. Pwedeng magriseta si Doc ng antibiotic kung ang pamamaga ng tenga ay hindi gumagaling. Kung ang bata na hindi pa dalawang taong gulang ay magpakita ng mga sintomas ng impeksyon sa tenga, ang doktor ay maaaring magriseta ng antibiotic bilang gamot sa namamagang tenga. Mahalaga na tapusin mo ang pag inom ng antibiotic kapag nasimulan mo ito.

Gaano kapaki-pakinabang ang artikulong ito?

KATULAD NA MGA ARTIKULO