in

Gamot Sa Lagnat: Ano ang Gagawin sa Pabalik-balik na Lagnat?


ad

Ang lagnat o mataas na temperatura ng katawan ay hindi sakit. Ang pabalik balik na lagnat isang hindi maitatagong sintomas ng isang uri ng kalagayan na nangangailangan ng atensyon kadalasan na ay dala ng impeksyon.

Ang lagnat ay kadalasang may kasamang pananakit ng katawan kaya ito ay nangangailang malunasan para maibsan ang hirap na dala ng mataas na temperatura. Ang pangangailangan na magpatingin sa doktor ay nakadepende sa iyong edad o sa sanhi ng iyong lagnat, lalo na kung ito ay isang pabalik balik na lagnat. Ang ilang dalubhasa ay naniniwala na ang lagnat ay isang uri ng natural na proseso sa katawan na kailangan upang labanan ang impeksyon. Mayroon din naming lagnat na hindi dala ng impeksyon.

Ang lagnat ay karaniwan nang hindi mapanganib, subalit ang sobra-sobrag pagtaas ng temperatura sa katawan ay maaaring maging sanhi ng heat stroke at kumbulsyon, kaya nangangailangang lapatan ng pangunang lunas.

Ang mga batang may lagnat na nkararanas ng mga sintomas tulad ng pagkahapo, kawalan ng gana sa pagkain, namamagang lalamunan, ubo, masakit na tainga, pagsususka at pagtatae at pabalik balik na lagnat ay nangangailangang dalhin sa pinakamalapit na doktor.

Ano ang sanhi ng lagnat?

Ang hypothalamus ay ang bahagi ng ating utak na direktang komukontrol ng temperatura ng katawan. Kung may impeksyon, sakit o iba pang sanhi, tinataasan ng hypothalamus ang temperatura ng katawan upang ipaalam sa iyo na may hindi tama.

Ito ang ilan sa mga pangunahing sanhi ng lagnat.

 • Impeksyon sa tenga
 • Impeksyon sa baga
 • Impesyon sa balat
 • Impeksyon sa lalamunan
 • Impeksyon sa pantog
 • Sakit sa bato
 • Pamamaga sa alin mang bahagi ng katawan
 • Side effect ng ininom o itinurok na gamot
 • Kanser
 • Bakuna

Sintomas ng lagnat: Paano ba malalaman kung ikaw ay may lagnat?

Ang temperatura ng katawan na hihigit sa 37.5 degree Celsius ay itinuturing na lagnat. Bagaman ang sukat sa temperatura gamit ng thermometer para sabihing ikaw ay may lagnat ay napakadali, ang pagalam ng pinakang sanhi kung bakit ikaw ay may lagnat ay medyo komplikado. Kaya kung ang iyong lagnat ay tumagal ng 2 -3 araw at hindi mo alam ang sanhi, huwag mag atubliling sumangguni kay Doc.

Ano ang gamot sa lagnat?

Ang pangunahing gamot sa lagnat ay ang lunasan ang pinakang sanhi nito. Halimbawa, kung ikaw ay may lagnat dahil sa isang impeksyon, ang iyong doktor ay maaaring magbigay ng mabisang antibiotic para labanan ang impeksyon para hindi mag pabalik balik ang lagnat.

Maari ring bumili ng over the counter na mga gamot tulad ng paracetamol at iba pang uri ng gamot sa trankaso o flu na maaaring sanhi ng iyong lagnat.

Tandaan:

Huwag magpapainom anumang uri ng gamot sa sanggol na bagong silang kung ito ay hindi aprobado ng inyong doktor, ang paracetamol at iba pang uri ng gamot sa lagnat ay hindi pa pwede sa bagong silang na sanggol at maaaring magdulot ng permanenteng mga problema sa kalusugan kung ito ay ibibigay sa napamurang edad. Kung si baby ay may mataas na lagnat, dalhin agad siya sa emergency room.

First aid para sa lagnat

 • Painumin ang pasyente ng maraming tubig
 • Pasuutin ang pasyente na maluwang na damit
 • Painumin ng paracetamol kung kinakailangan
 • Gumamit ng cold compress, ipatong sa noo ng pasyente upang maibsan ang sobrang init sa katawan
 • Kung minsan, kinakailangang paliguan ang pasyenteng sobra ang init sa katawan para maiwasan ang kumbulsyon

Paano ba makaiiwas sa pagkakaroon ng lagnat?

Dahil sa karamihan sa mga lagnat ay dulot ng impeksyon, ang pinakamahusay na paraan ng pag-iwas sa lagnat ay pag-iwas sa pagkakahantad sa mga mikrobyo na nagdadala ng impeksyon.

 • Maging estrikto sa paghugas ng kamay. Kapakipakinabang ang paggamit ng alcohol o hand sanitizer pero mas mainam na maghugas ng kamay gamit ang tubig kung meron lang naman nito.
 • Palaging linisin ang mga gamit sa loob ng bahay na dinidikitan ng mga mikrobyo tulad ng telepono, remote control, hawakan ng refrigerator at doorknob.
 • Turuan ang mga bata na huwag hawakan ang bibig, ilong, bibig, at mga mata – ang mga ito kasi ang pangunahing daanan ng mga impeksyon na napunta sa mga kamay papasok sa mata
 • Huwag gagamit ng baso at mga gamit sa pagkain kung ito ay ginamit na nga iba.

Links

Mga Gamot sa Lagnat na Subok na Ligtas at Mabisa

Ang Tamang Lunas at Gamot Para Sa Lagnat


ad

Written by Dr. Joshua Margallo

Residency training in UP-PGH Department of Family & Community Medicine Graduated from Matias H. Aznar Memorial College of Medicine, Cebu City in 1989. As a general practitioner I see my patients in a holistic approach and coordinate a referral to other specialists when needed. Additional services I offer are: family counseling, health and wellness promotion and preventative medicine.

Gamot sa Balisawsaw: Bakit Ihi Ka nang Ihi?

Gamot sa Bulutong: Mga Dapat Tandaan at Gawin Kung May Bulutong Ang Iyong Anak