in

Ano Ba Ang Mabisang Gamot sa Sipon?


ad

Ang sipon na yata ang pinaka-popular na sakit hindi lamang dito sa Pilipinas kundi pati na sa buong mundo. Kung ikaw ay naghahanap ng mabisang gamot sa sipon, hindi ka nag-iisa. Libo-libong Pinoy araw-araw ang naghahanap ng kasagutan sa tanong na ano ba ang mabisang gamot sa sipon.

Sa artikulong ito, paguusapan natin ang mga sumusunod:

 • Ano ba ang sipon?
 • Anu-ano ang mga sintomas ng pagkakaroon ng sipon?
 • Ano ba ang gamot sa sipon?
 • Kailan dapat komunsulta sa doktor?
 • Paano ba nakakahawa ang sipon?

Ano ang sanhi ng sipon?

Ang sipon ay sakit na dala ng bahagyang impeksyon na dulot ng virus o bakterya. Ito ay nakakaapekto sa ilong, lalamunan at sa pang-itaas na bahagi ng daanan ng hangin papuntang baga. Ito ay lubhang nakakahawa subalit kadalasan din nawawala sa loob ng isang linggo.

Anu-ano ang mga sintomas ng pagkakaroon ng sipon?

Ikaw ay may sipon kapag napansin ang mga sumusunod na mga sintomas:

 • Ang iyong lalamunan ay masakit at namamaga
 • Barado ang ilong mo
 • Bahin ka nang bahin
 • Ikaw ay umuubo
 • Lagnat

Kasama sa malalang mga sintomas ang lagnat, sakit ng ulo at pananakit ng mga kalamnan. Ang mga sintomas na ito ay maaaring dala ng sipon subalit ang mga ito ay pangkaraniwang mga sintomas ng trangkaso.

Ano ba ang gamot sa sipon?

Dahil ang sipon ay dulot ng impeksyon ng virus o bakterya at kadalasang nawawala sa loob ng ilang araw, wala talagang gamot na makapagpapaalis sa sipon. Subalit may mga mabisang paraan para maibsan ang hirap na dala ng mga sintomas ng sipon kahit ikaw ay nasa bahay lang, kahit hindi nagpapatingin sa doktor.

Ang mga sumusunod ang mga dapat mong gawin kung ikaw ay may sipon:

 • Kailangan mong magpahinga sa mabibigat na mga gawain. Kung hindi din lang naman importante ang naka-schedule na lakad, mas mainam na ikansela ito at mahiga na lamang sa bahay.
 • Uminom ng maraming tubig at kumain ng malalambot ngunit malusog na pagkain.
 • Kung ikaw ay inaaapoy ng lagnat, kailangan mong bumili ng paracetamol o ibuprofen para maibsan ito. Uminom ng gamot sa lagnat bawat apat na oras.
 • Barado baa ng iyong ilong? Uminom ng gamot tulad ng decolgen o Neozep upang maalis ang bara at makapagpahinga ng maayos.
 • Panatiling presko ang pakiramdam sa pamamagitan ng pagligo at pagsuot ng maluwang na damit.
 • Pagkain ng prutas o paginom ng fruit juice na mayaman sa vitamin C.

Ang mga gamot na pang-alis sa mga sintomas ng sipon ay madaling mabibili sa mga botika o sari-sari store na malapit sainyo. Hindi ito nangangailangan ng riseta ng doktor dahil safe ito sa mga batang may hustong gulang at sa mga adulto. Pero tandaan: ang mga gamot para sa mga sintomas ng sipon ay hindi irinerekomenda sa mga sanggol, mga nagdadalang tao, mga tao na may partikular na karamdaman, at mga pasyente na umiinom ng partikular na uri ng gamot. Makipagusap sa isang pharmacist kung hindi ka sigurado tungkol sa paginom ng gamot.

Kailan dapat komunsulta sa doktor?

Kung ikaw o ang iyong anak ay nahawa ng sipon, hindi mo na kailangang bumisita sa doktor sapagkat ito ay kusang mawawala sa loob ng isa o dalawang linggo.

Ngunit kailangan mo nang komunsulta sa doktor kapag:

 • Ang mga sintomas ng sipon ay hindi nawala sa loob ng tatlong linggo
 • Ang mga sintomas ay bigla na lang na lumala
 • Ikaw ay nahihirapan sa paghinga
 • Ikaw ay nagkaroon na ng mga komplikasyon dahil sa sipon tulad ng pananakit ng dibdib at pag-ubo ng sipon na may bahid ng dugo

Kung ikaw ay nangangamba dahil ang pasyente ay sanggol o matanda, mas mainan na itawag o bumisita sa inyong doktor.

Ang atubili na magbisita sa inyong doktor sa ganitong mga pagkakataon ay maaaring magpalala ng mga kalagayan. Ang napabayaang sipon na hindi mawala-wala ay maaaring mauwi sa tuberculosis, sakit kung hindi maaagapan ay nakakahawa at nakamamatay.

Paano ba nakakahawa ang sipon?

Sa ordinaryong mga kalagayan, ang taong may sipon ay nagsisimulang makahawa ilang araw pa bago pa man magsimulang magpakita ang mga sintomas ng sipon hanggang umabot sa dalawang linggo.

Mahahawa ka ng taong may sipon kapag:

 • Humawak ka sa mga bagay na natalsikan ng laway o droplets ng taong may sipon at humawak ka sa iyong ilong , bibig o mata nang hindi naghuhugas ng kamay
 • Humawak ka sa balat ng tao na natalsikan ng laway o droplets ng taong may sipon at humawak ka sa iyong ilong , bibig o mata nang hindi naghuhugas ng kamay
 • Aksidenteng paghinga ng hangin na may droplets ng taong may sipon na nahalo sa hangin dahil sa pagbahin o pag-ubo

Ang sipon ay mas mabilis makahawa sa mga taong malapit sa isa’t-isa tulad ng magkakapamilya, mga bata sa paaralan at mga magkakaibigan. Natukoy ng mga siyentista na marami at iba’t ibang virus ang sanhi ng pagkakaroon ng sipon. Kaya mas posible na magkaroon ka ng sipon ilang ulit sa loob ng isang taon na iba’t-ibang virus ang sanhi.

Paano ba maiiwasan ang pag-kalat ng sipon?

Ikaw ay makatutulong na mabawasan kung hindi man tuluyang masugpo ang pagkalat ng sipon sa pamamagitan ng pagsunod sa simpleng mga tuntunin tulad ng:

 • Regular na paghugas ng mga kamay lalong lalo bago at pagkatapos kumain at bago humawak sa bibig, ilong at mata.
 • Umubo at bumahin na natatakpan ang bibig o ilong ng tissue o panyo. Saganitong paraan maiiwasan ang di kinakailangang pagpagtalsik ng mga droplets na maaaring makahawa sa ibang tao. Labhan ng mabuti ang mga panyo na ginagamit kapag ikaw ay may sipon.
 • Palagiang maglinis ng bahay at opisina
 • Gumamit ng sariling mga baso at kubyerto sa kusina
 • Huwag ugaliin ang paghiram ng damit, tuwalya o mga laruan lalo na sa mga taong alam mo na may sipon

May mga taong maaaring maghikayat sayo na uminom ng vitamin C o garlic concentrate para daw makaiwas sa pagkahawa sa sipon. Bagaman ito ay ang nakasanayan ng gawin ng mga magulang para protektahan ang kanilang mga anak laban sa sipon, sinasabing wala pang matibay na batayan na nagpapatunay na ang pag-inom ng ganitong mga supplements ay makatutulong na labanan ang sipon.


ad

Written by Dr. Joshua Margallo

Residency training in UP-PGH Department of Family & Community Medicine Graduated from Matias H. Aznar Memorial College of Medicine, Cebu City in 1989. As a general practitioner I see my patients in a holistic approach and coordinate a referral to other specialists when needed. Additional services I offer are: family counseling, health and wellness promotion and preventative medicine.

Ano ba ang Diabetes: Paano Makakaiwas sa Sakit na Diabetes?

Ano Ba Ang Epektibong Gamot Sa Sore Eyes?