in

Ano Ang Mabisang Gamot Sa Pigsa?


ad

Malamang na naranasan mo na na magkaroon ng pigsa. Siguro ay sasang-ayon ka na ang pigsa ay isa sa pinakanakapagpapahirap na sakit sa mga Pinoy. Ang pigsa ay hindi gaanong seryoso di katulad ng iba pang mga sakit, subalit ito ay nagdudulot ng pananakit at pagkairita sa mg meron nito. Tinubuan ka ba ng pigsa? Naghahanap ka ba ng mabisang gamot sa pigsa? Para talaga saiyo ang artikulong ito. Tatalakayin natin dito ang mga sumusunod:

 • Ano ang pigsa?
 • Ano ang sanhi ng pigsa?
 • Ano ang mga sintomas ng pigsa?
 • Kailan ba dapat bumisita sa doktor?
 • Paano sinusuri ang pigsa?
 • Ano ang gamot sa pigsa?
 • Paano makakaiwas sa pagkakaroon ng pigsa?

Ano ang pigsa?

Ang pigsa ay isang impeksyon sa balat na nagsisimula sa mga hair follicles o sa mga oil glands. Sa una, ang balat na may impeksyon ay mamumula at magkakaroon ng malambot na pamamaga. Ang pamamaga ay magiging kulay puti dahil sa pagkaipon ng nana sa ilalim ng balat pagkalipas ng apat hanggang pitong araw.

May mga bahagi ng katawan na mas madalas na tamaan ng pigsa tulad ng mukha, leeg, kilikili at balikat. Kung ang pigsa ay tinatawag ding kuliti kung ito ay tumama sa pilik mata. Kung ang pigsa ay tumubo ng magkakasama, ito ay isang uri ng seryosong impeksyon na kung tawagin ay carbuncle.

Ano ang sanhi ng pigsa?

Karamihan sa mga kaso ng pigsa ay sanhi ng mikrobyong staphylococcus. Ang mikrobyong ito ay nakapapasok sa pamamagitan ng maliliit na mga sugat sa balat. May kakayahan din itong pumasok sa ilalim ng balat sa pamamagitan ng pagkapit sa balahibo papunta sa follicles.

May mga kalagayan na maaaring magpalaki ng posibilidad na ikaw ay magkaroon ng pigsa. Ito ay ang mga sumusunod:

 • Pagkakaroon ng diabetes
 • Kakulangan sa tamang nutrisyon
 • Maling paglinis ng katawan
 • Pagkahantad sa mapanganib na mga kemikal na sumisira ng balat

Ano ang mga sintomas ng pigsa?

Ang pigsa ay kadalasang nagsisimula bilang matigas, mapula at masakit na bukol na may sukat na kalahating pulgada. Sa paglipas ng mga araw, ito ay bahagyang lalaki at lalambot. Ang sakit ay lulubha. Magkakaroon ng nana sa gitna ng bukol.

Narito ang mga palatandaan ng malalang impeksyon sa balat.

 • Ang balat sa paligid ng pigsa ay nagkaroon din ng impeksyon kapag ito ay namula, namaga, at sumakit ng di pangkaraniwan.
 • Pagkakaroon ng maliliit na mga pigsa sa paligid ng naunang bukol
 • Pagkakaroon ng lagnat
 • Pagkakaroon ng namamagang kulani

Kailan ba dapat bumisita sa doktor?

Ang pigsa ay isang pangkaraniwang sakit at kadalasang nalulunasan kahit nasa bahay lang. Ngunit may mga kalagayan na kailangan mo nang humingi ng tulong sa doktor. Narito ang mga kondisyong magsasabi na kailangan mo nang bumisita kay dok.

 • Ikaw ay nilalagnat na
 • Ikaw ay may namamagang kulani
 • Ang balat sa paligid ng pigsa ay naging mapula
 • Ang sakit ay lumalala
 • Ang iyong pigsa sa hindi lumiliit
 • Ikaw ay may mahinang immune system o umiinom ng gamot na nakapagpahina sa immune system tulad ng corticosteroids.

Paano sinusuri ang pigsa?

Ang iyong doktor ay magsasawa ng isang pisikal na pagsusuri. Kung ang impeksyong ito ay nakaaapekto sa ilan pang bahagi ng katawan, ang ilang mga pagsusuri at mga katanungan ay maaaring patungkol sa mga bahaging ito ng katawan.

Ano ang gamot sa pigsa?

Ang pigsa ay isang sakit na halos hindi na nangangailangan ng medikal na panggagamot. Narito ang mga dapat gawin kung ikaw ay tinamaan ng pigsa.

 • Gumamit ng mainit na compress at ibabad sa maligamgam na tubig ang pigsa. Mababawasan nito ang pananakit at makakatulong ito na mapalabas ang mga nana. Kapag ang pigsa ay tinubuan na ng mata, ito ay mapipisa kung ibababad ng ilang ulit. Ito ay kadalasang nangyayari sa loob ng sampung araw matapos itong tumubo. Makagagawa ka ng compress gamit ang kapirasong tela o damit. Ibabad ito sa mainit-init na tubig at pigain bago idampi sa pigsa.
 • Kung ang iyong pigsa ay nagsisimula nang labasan ng nana, makatutulong ang paghugas dito ng sabong may anti bacteria hanggang sa maalis ang lahat ng nana. Linisin ito gamit ang rubbing alcohol. Lagyan ito ng ointment na may antibiotic at benda. Patuloy na hugasan ang apektadong balat dalawa o tatlong ulit kada araw at gumamit ng compress hanggang sa ito ay tuluyan nang gumaling.
 • Tandaan, HUWAG gumamit ng karayom sa pagpisa ng pigsa. Palalalain lamang nito ang impeksyon. May mga kaso na ang paggamit ng karayom ay nauwi sa tetano.
 • Kung ang iyong pigsa ay lumalala at nagkaroon ka ng seryosong impeksyon, malamang na hingiin saiyo ng iyong doktor na sumailalim sa blood test. Magrereseta ang doktor ng mabisang antibiotic para labanan ang impeksyon. Kung ang pigsa ay nilalabasan na ng nana, kukuha si Doc ng specimen upang gawing culture. Dito malalaman kung anong uri ng bacteria ang sanhi ng impeksyon sa balat mo. Makikita rin dito kung ang iyong katawan ay tumutugon sa gamot na ibinigay.
 • May mga kaso na ang pigsa ay kailangan operahin ng doktor para lumabas ang nana. Kung ganito ang iyong naging sitwasyon, kailangan mong siguraduhing malinis ang paligid ng ng iyong sugat. Dapat na sundin mo rin ang tamang doses ng gamot na ibinigay saiyo.

Gamot sa pigsa – halamang gamot

Dahil sa ang pigsa ay isang pangkaraniwang sakit ng mga Pinoy mula pa ng sinauna, may mga katutubong paraan para gumaling ang pigsa gamit ang mga halamang gamot.

Ang gumamela ay isa sa mga herbal na maaaring gamitin para mas mabilis ang paghinog ng nana. Kumuha ng ilang piraso ng dahon ng gumamela. Hugasan ito, tiyaking malinis at patuyuin. Dikdikin ang dahon hanggang sa mapino at lumabas ang katas. Ipatong ito sa ibabaw nang pigsa. Pahihinugin nito ang nana ng pigsa para mapisa agad. Tandaan na kailangan parin na sundin ang wastong paglilinis ng pigsa para hindi na lumala ang impeksyon na dumapo sa pigsa.

Paano makakaiwas sa pagkakaroon ng pigsa?

Kahit sino ay pwedeng magkaroon ng pigsa. Dahil ang sakit na ito ay sanhi ng impeksyon, may mga hakbang na kaugnay ng pananatiling malinis ang dapat mong sundin.

 • Maingat na labhan ang mga damit, kobre-kama, tuwalya o mga panyo ng kasama sa bahay na tinubuan ng pigsa.
 • Linisin at gamutin ang mga sugat, kahit sa tingin mo ay mababaw lang naman ang mga ito
 • Panitiling malinis ang pangangatawan, maligo araw-araw
 • Panatilihing malusog ang iyong pangangatawan

Links

Pigsa Cure – Treatment at Gamot sa Pigsa

Gamot sa Pigsa na Madaling Makapagpagaling

Gamot Sa Pigsa: Dahilan, Sintomas, At Natural Na Lunas!

Mabisang Halamang Gamot Sa Pigsa


ad

Written by Dr. Joshua Margallo

Residency training in UP-PGH Department of Family & Community Medicine Graduated from Matias H. Aznar Memorial College of Medicine, Cebu City in 1989. As a general practitioner I see my patients in a holistic approach and coordinate a referral to other specialists when needed. Additional services I offer are: family counseling, health and wellness promotion and preventative medicine.

Ano ang Gamot sa Manas

Trangkaso: Ano Ang Sintomas Ng Trangkaso?